Centrálny register zmlúv

Žilinský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 7/2020
832/2020/OZ_D1
646,68 € Štefan Hodál Žilinský samosprávny kraj
24. November 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
775/2023/KRÚ
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Stredoslovenská distribučná, a.s.
24. November 2023
Kúpna zmluva č. Z202312961_Z
780/2023/KRÚ
3 025,00 € Netta s.r.o. Žilinský samosprávny kraj
24. November 2023
Kúpna zmluva
777/2023/KRÚ
1 100 000,00 € Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. Žilinský samosprávny kraj
24. November 2023
Rámcová dohoda o združenej dodávke zemného plynu č. 144/2023/OSMaI
144/2023/OSMaI
15 359 000,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s Žilinský samosprávny kraj
23. November 2023
Kúpna zmluva
769/2023/KRÚ
109 662,30 € TYNTECH s.r.o. Žilinský samosprávny kraj
23. November 2023
Dohoda o zabezpečení a vykonávaní zimnej údržby č. LH 1/2023
779/2023/OZ
36,00 € MESTO Liptovský Hrádok Žilinský samosprávny kraj
22. November 2023
Zmluva o zverení majetku do správy
778/2023/KRÚ
0,00 € Žilinský samosprávny kraj SKD Martin
21. November 2023
Dohoda o náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej náhrade
770/2023/OSMaI
1 440,00 € Žilinský samosprávny kraj Nika, spol. s.r.o.
21. November 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
771/2023/KRÚ
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Tomáš Dávidík a Anna Mária Dávidíková, Terchová
21. November 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
772/2023/KRÚ
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Martin Cvengoš, Bobrovec
20. November 2023
Dohoda o zrušení vecného bremena
773/2023/KRÚ
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilinský samosprávny kraj
20. November 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
717/2023/KRÚ
68,00 € Žilinský samosprávny kraj Mgr. Michaela Paučeková
16. November 2023
ZMLUVA O ZVERENÍ MAJETKU ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA zverenie hnuteľného majetku, Meteostanica METEXXCR4 – enviro 40 ks + Krabicový softvér pre monitorovanie meteostaníc DriveMet , Hyperkonvergované riešenie hardvéru (3 servre, 2 switche a softvér
714/2023/OD
485 814,00 € Žilinský samosprávny kraj Správa ciest ŽSK
14. November 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
762/2023/KRÚ
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Obec Varín
14. November 2023
SOŠ obchodu a služieb, Martin- modernizácia odborného vzdelávania
708/2023/OI
441 138,18 € FEROSTA a spol., s.r.o. Žilinský samosprávny kraj
14. November 2023
Kúpna zmluva
705/2023/KRÚ
37 392,00 € Habilis Steel spol. s r. o. Žilinský samosprávny kraj
13. November 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb stravovania
766/2023/OSV
893 870,40 € SERVIS gastro s.r.o. Centrum sociálnych služieb Ľadoveň
13. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 6/2023
768/2023/OZ
15 704,28 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptovský Mikuláš Žilinský samosprávny kraj
10. November 2023
Dodatok č. 1 k ZoD č. 178/2023/OSMaI - CSS PARK Čadca - Zariadenie sociálnych služieb ANTARES
178/2023/OSMaI_D1
25 359,94 € Marek Benko s.r.o. Žilinský samosprávny kraj