Centrálny register zmlúv

Žilinský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Marec 2023
Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy
189/2023/OSMaI
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
24. Marec 2023
Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy
190/2023/OSMaI
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
24. Marec 2023
Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy
191/2023/OSMaI
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
24. Marec 2023
Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy
192/2023/OSMaI
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
24. Marec 2023
Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy
193/2023/OSMaI
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
24. Marec 2023
Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy
194/2023/OSMaI
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
24. Marec 2023
Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy
195/2023/OSMaI
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
24. Marec 2023
Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy
196/2023/OSMaI
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
23. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 3/2023
202/2023/OZ
1 992,35 € MUDr. Jana Jurašková Žilinský samosprávny kraj
22. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku centra voľného času
1120/2022/OE_D1
95 722,00 € Žilinský samosprávny kraj ABC Martin
22. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku centra poradenstva a prevencie
1158/2022/OE_D1
7 678,00 € Žilinský samosprávny kraj Nosko Health Prevention, s.r.o.
22. Marec 2023
Dohoda o uznaní záväzku a o splátkach č. LH 1/2023
201/2023/OZ
380,94 € Komová Edita Žilinský samosprávny kraj
21. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov č. SK/FMP/11b/09/012 - Z
461/2022/ORR_D1
22 435,00 € Mesto Senica Žilinský samosprávny kraj
21. Marec 2023
Oravská poliklinika Námestovo, dostavba polikliniky SO 01 pre potreby FBRL, DOS a technického zázemia – I. etapa: oddelenie FBRL
183/2023/OSMaI
1 254 957,82 € STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. Žilinský samosprávny kraj
20. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku jazykovej školy
1136/2022/OE_D1
104 556,00 € Žilinský samosprávny kraj Mária Smáková MOBILE COLLEGE
20. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode na dodanie potravín "Mäso čerstvé, kuchynsky opracované a mäsové výrobky“
236/2021/OZ_D2
0,00 € POZANIA MEAT, s.r.o., Jakub Ilavský, s.r.o. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
20. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode na dodanie potravín "Mäso čerstvé, kuchynsky opracované a mäsové výrobky“
871/2020/OZ_D1
0,00 € POZANA MEAT s.r.o. Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
16. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku centra voľného času
1146/2022/OE_D1
8 880,00 € Žilinský samosprávny kraj Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Jakuba Kysucké Nové Mesto
16. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku centra voľného času
1138/2022/OE_D1
290 875,00 € Žilinský samosprávny kraj DEEP DANCE CENTER, s.r.o.
16. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku centra poradenstva a prevencie
1156/2022/OE_D1
28 560,00 € Žilinský samosprávny kraj Otvorme cestu pre deti s Dys...