Centrálny register zmlúv

Žilinský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 26/2024/OE/DP/2.111
531/2024/OE
1 500,00 € Žilinský samosprávny kraj AB ART press, s.r.o.
19. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 27/2024/OE/DP/2.114
532/2024/OE
1 000,00 € Žilinský samosprávny kraj V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
19. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 25/2024/OE/DP/2.110
533/2024/OE
1 000,00 € Žilinský samosprávny kraj Obec Trstené
19. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 33/2024/OE/DP/2.155
534/2024/OE
2 500,00 € Žilinský samosprávny kraj TUR
19. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 22/2024/OE/DP/2.100
536/2024/OE
2 000,00 € Žilinský samosprávny kraj IPčko
19. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 38/2024/OE/DP/2.196
538/2024/OE
1 000,00 € Žilinský samosprávny kraj Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením
19. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 35/2024/OE/DP/2.166
539/2024/OE
1 000,00 € Žilinský samosprávny kraj Občianske združenie VEĎ
18. Júl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
481/2024/KRÚ
0,00 € Ľubomír Kaplík a Zuzana Kaplíková Žilinský samosprávny kraj
18. Júl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
508/2024/KRÚ
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Obec Oravský Podzámok
18. Júl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
509/2024/KRÚ
0,00 € Mesto Liptovský Hrádok Žilinský samosprávny kraj
18. Júl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
510/2024/KRÚ
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Lukáš Kurtulík
18. Júl 2024
Dohoda o náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej náhrade
552/2024/KRÚ
330,60 € Žilinský samosprávny kraj Stredoslovenská distribučná, a. s.
18. Júl 2024
Protokol CRZ č. 01699/2024-OV-0250056/24.00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC
523/2024/KRÚ
0,00 € Slovenský pozemkový fond Žilinský samosprávny kraj
18. Júl 2024
Protokol CRZ č. 01812/2024-OV-0250060/24.00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC
524/2024/KRÚ
0,00 € Slovenský pozemkový fond Žilinský samosprávny kraj
18. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému pre inteligentné meracie systémy Organizátora Krátkodobého Trhu s Elektrinou
716/2023/KRÚ
0,00 € OKTE, a.s. Žilinský samosprávny kraj
18. Júl 2024
Zmluva o pripojení zariadenia do DS SSD - Bytča - 24ZSS4640018000C
527/2024/KRÚ
1 989,00 € Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina Žilinský samosprávny kraj
18. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
521/2024/ORR
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
18. Júl 2024
Zmluva o zverení majetku do správy
529/2024/KRÚ
1,20 € Žilinský samosprávny kraj DSS Méta
18. Júl 2024
Zmluva o zverení majetku do správy
530/2024/KRÚ
12,00 € Žilinský samosprávny kraj CSS Horný Turiec
17. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 36/2024/OE/DP/2.173
511/2024/OE
1 000,00 € Žilinský samosprávny kraj Obec Dražkovce