Centrálny register zmlúv

Trnavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/K/DS/0021 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/K/DS/0021
1 000,00 € Centrum sociálnej starostlivosti Dunajská Streda Trnavský samosprávny kraj
7. November 2022
Zmluva č. 12/2022/Javorina-ŠZ/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
Zmluva č. 12/2022/Javorina-ŠZ/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
0,00 € Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA Trnavský samosprávny kraj
26. Apríl 2022
Dodatok č. 2/2022 k Zmluve č. 1/2021/Jesienka-ŠZ/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
Dodatok č. 2/2022 k Zmluve č. 1/2021/Jesienka-ŠZ/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
1 175,60 € Centrum sociálnych služieb - Jesienka Trnavský samosprávny kraj
6. Jún 2022
Zmluva č. 09/2022/ROSA-DSS/T o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
09/2022/ROSA-DSS/T
1 175,60 € Centrum sociálnych služieb - Jesienka Trnavský samosprávny kraj
9. August 2022
Dodatok č. 1/2022 k Zmluve č. 09/2022/Jesienka-ŠZ/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
Dodatok č. 1/2022 k Zmluve č. 09/2022/Jesienka-ŠZ/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
0,00 € Centrum sociálnych služieb - Jesienka Trnavský samosprávny kraj
27. Apríl 2022
Dodatok č. 4/2022 k Zmluve č. 14-A/2018/ŠZ-NB/CP o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
Dodatok č. 4/2022 k Zmluve č. 14-A/2018/ŠZ-NB/CP o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
1 111,49 € Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Trnavský samosprávny kraj
27. Apríl 2022
Dodatok č. 1/2022 k Zmluve č. 10/2021/NB-DSS/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
Dodatok č. 1/2022 k Zmluve č. 10/2021/NB-DSS/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
1 105,44 € Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Trnavský samosprávny kraj
31. August 2022
Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy
Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Centrum sociálnych služieb Jahodná Trnavský samosprávny kraj
3. Október 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Centrum sociálnych služieb Jahodná Trnavský samosprávny kraj
6. Apríl 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 12/2021/ZPB-Matulaya/C
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 12/2021/ZPB-Matulaya/C
364,40 € Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých Trnavský samosprávny kraj
6. Apríl 2022
Dodatok č. 4/2022 k Zmluve č. 10/2020/ZPB o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
Dodatok č. 4/2022 k Zmluve č. 10/2020/ZPB o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
155,30 € Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých Trnavský samosprávny kraj
12. Apríl 2022
Dodatok č. 2/2022 k Zmluve č. 08/2021/ZPB-Matulaya/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
Dodatok č. 2/2022 k Zmluve č. 08/2021/ZPB-Matulaya/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
567,20 € Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých Trnavský samosprávny kraj
13. Máj 2022
Dodatok č. 3/2022 k Zmluve č. 08/2021/ZPB-Matulaya/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
Dodatok č. 3/2022 k Zmluve č. 08/2021/ZPB-Matulaya/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
0,00 € Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých Trnavský samosprávny kraj
13. Máj 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 10/2020/ZPB-Matulaya/C
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 10/2020/ZPB-Matulaya/C
57,75 € Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých Trnavský samosprávny kraj
26. September 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Centrum sociálnych služieb Rohov Trnavský samosprávny kraj
24. November 2022
Zmluva o partnerstve
Zmluva o partnerstve
0,00 € Centrum sociálnych služieb Rohov Trnavský samosprávny kraj
20. December 2022
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
0,00 € Centrum sociálnych služieb Rohov Trnavský samosprávny kraj
27. Január 2023
Zmluva č. 27/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 27/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
67 584,00 € Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o. Trnavský samosprávny kraj
26. Január 2023
Zmluva č. 26/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 26/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
122 880,00 € Centrum včasnej intervencie Trnava, n. o. Trnavský samosprávny kraj
21. Jún 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/S/HC/0225 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/S/HC/0225
1 000,00 € Centrum voľného času Dúha Trnavský samosprávny kraj