Centrálny register zmlúv

Mesto Prievidza

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Marec 2024
Nájomná zmluva SOŠ Nábr. Kalinčiaka - voľby prezidenta 2024
155/24
100,00 € SOŠ, J. Kalinčiaka Mesto Prievidza
21. Marec 2024
Nájomná zmluva Gymnázium Matice slovenskej - voľby prezidenta 2024
156/24
200,00 € Gymnázium V. B. Nedožerského Mesto Prievidza
21. Marec 2024
Nájomná zmluva - voľby prezidenta 2024
153/2024
500,00 € Základná škola, Ulica S. Chalupku 313/14, Prievidza Mesto Prievidza
21. Marec 2024
Nájomná zmluva - voľby prezidenta 2024
154/2024
200,00 € Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza Mesto Prievidza
21. Marec 2024
Nájomná zmluva - voľby prezidenta 2024
155/2024
100,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza (skrátený názov "SOŠ Pr Mesto Prievidza
21. Marec 2024
Nájomná zmluva - voľby prezidenta 2024
156/2024
200,00 € Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Mesto Prievidza
20. Marec 2024
Dodatok č. 23 ku Koncesnej zmluve so spol. SMMP Prievidza
142/24
0,00 € SMMP s.r.o. Mesto Prievidza
20. Marec 2024
Nájomná zmluva ZŠ Rastislavova ul. - voľby prezidenta 2024
143/24
200,00 € ZŠ, Rastislavova ul. Mesto Prievidza
20. Marec 2024
Nájomná zmluva CVČ Prievidza - voľby prezidenta 2024
144/24
100,00 € Centrum voľného času Mesto Prievidza
20. Marec 2024
Dodatok č. 23
142/2024
0,00 € Neuvedené Neuvedené
20. Marec 2024
Nájomná zmluva - voľby prezidenta 2024
143/2024
200,00 € Základná škola, Rastislavova ulica 416/4, Prievidza Mesto Prievidza
20. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur
145/2024
0,00 € Mesto Prievidza Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur
20. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby Senior Banky, n.o.
146/2024
0,00 € Mesto Prievidza Senior Banky, n. o.
20. Marec 2024
Nájomná zmluva SOŠ Ul. Vansovej - voľby prezidenta 2024
148/24
200,00 € SOŠ, T. Vansovej Mesto Prievidza
20. Marec 2024
Nájomná zmluva - voľby prezidenta 2024
144/2024
100,00 € Centrum voľného času, Ulica K. Novackého 14, Prievidza Mesto Prievidza
19. Marec 2024
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku
137/2024
1,25 € 1. Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza, 2. Mesto Prievidza Mgr. Ivana Kračmerová
19. Marec 2024
Zmluva o bežnom účte na dotácie
136/2024
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Mesto Prievidza
19. Marec 2024
Zmluva o spolupráci
138/2024
0,00 € 1. Mgr. Marián Zaťko, 2. Peter Wesserle 1. Mesto Prievidza, 2. Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
19. Marec 2024
Zmluva_o_zriadeni_vecneho_bremena_SLOV_TAIN
139/2024
300,00 € Mesto Prievidza SLOV TAIN, s.r.o.
18. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb - zabezpečenie drevených predajných stánkov na príležitostné trhy mesta v roku 2024
134/2024
0,00 € KM+KM s.r.o. Mesto Prievidza