Centrálny register zmlúv

Mestský podnik služieb spol. s r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu.
154_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Zdenka Polakovičová
7. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu.
158_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Magdaléna Polakovičová
7. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu.
153_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Viera Vrablicová
7. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu.
152_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Ružena Vašková
4. Jún 2024
Kúpna zmluva zo dňa 23.05.2024
18/024/MPS
40,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Mesto Senica
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu.
077_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Viera Jánošíková
12. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu.
087_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Branislav Toman
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu.
094_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Mariana Karpitová
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme obytnej miestnosti.
095_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Vachová Mária
26. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu.
103_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Peter Duga
26. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu.
101_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Eva Smolejová
26. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu.
102_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Štefan Toman
26. Apríl 2024
Zmluva o nájme obytnej miestnosti.
098_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Vašková Vlasta
30. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu.
111_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Zuzana Kleschtová
3. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu.
113_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Sabina Jurásková
10. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu.
117_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Eva Fejtlová
17. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu.
123_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Iveta Reháková
17. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu.
120_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Stanislava Urbanovská
24. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu.
133_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Alena Bandová
24. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu.
138_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Jaroslav Duga