Centrálny register zmlúv

Mestský podnik služieb spol. s r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Apríl 2024
Zmluva č.PZ002000100550_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd.
11/024/MPS
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Mestský podnik služieb spol. s r.o.
15. Apríl 2024
Zmluva č.PZ002000035522_003 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd.
12/024/MPS
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Mestský podnik služieb spol. s r.o.
15. Apríl 2024
Zmluva č.PZ002000100527_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd.
13/024/MPS
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Mestský podnik služieb spol. s r.o.
12. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu.
083_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Michaela Branković
12. Apríl 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu.
084_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Vilma Gabrielová
12. Apríl 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu.
081_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Kudláčová Gabriela
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu.
080_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Tomáš Koneval
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu.
078_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Erika Lukáčová
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu.
071_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Štěpánka Sásová
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme obytnej miestnosti.
073_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Vašková Žaneta
3. Apríl 2024
Zmluva, BVS a.s., č.zmluvy PZ002000100539_002
10/024/MPS
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Mestský podnik služieb spol. s r.o.
2. Apríl 2024
Dodatok č.4 ku Zmluve o nájme nebytových priestorov.
09/024/MPS
0,00 € Mestská poliklinika Senica, a.s. Mestský podnik služieb spol. s r.o.
2. Február 2024
Zmluva o nájme bytu.
26_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Peter Bílik
7. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu.
048_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Marek Holič
7. Marec 2024
Zmluva o nájme obytnej miestnosti.
052_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Hyža Jaroslav
7. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu.
049_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Jana Jóbová
7. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu.
047_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Júlia Ustabasi
15. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu.
055_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Jozef Ferenčík
15. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu.
057_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Iveta Šijanská
22. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu.
064_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Michal Rehák