Centrálny register zmlúv

Mestský podnik služieb spol. s r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu.
117_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Eva Fejtlová
17. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu.
123_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Iveta Reháková
17. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu.
120_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Stanislava Urbanovská
24. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu.
133_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Alena Bandová
24. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu.
138_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Jaroslav Duga
24. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu.
135_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Pavol Dzindzík
24. Máj 2024
Zmluva o nájme obytnej miestnosti.
132_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Kliment Tomáš
24. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu.
128_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Milan Kuček
24. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu.
129_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Alena Vašková
24. Máj 2024
Zmluva o nájme obytnej miestnosti.
134_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Vašková Jarmila
29. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu.
139_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Ján Marcin
29. Máj 2024
Zmluva o nájme obytnej miestnosti.
140_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Vašková Terézia
31. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
148_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Danielová Martina
31. Máj 2024
Zmluva o nájme obytnej miestnosti.
136_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Danihelová Linda
31. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu.
146_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Miroslava Korontályová
31. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu.
147_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Božena Sásová
31. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
143_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Šarközy Miroslav
24. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
125_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Chomutárová Darina
24. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
124_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Mikulecká Simona
17. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu.
119_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Ingrid Vašková