Centrálny register zmlúv

Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-093
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Píla Rosík, s.r.o.
22. September 2023
RÁMCOVÁ DOHODA
SNPMP-2023-091
2 800,00 € Ivan Baláž Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
20. September 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-088
Doplnená
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej EŁ-DREWNO Łukasz Trzop
20. September 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-086
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej EŁ-DREWNO Łukasz Trzop
19. September 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-084
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej LUDOSS, s. r. o.
14. September 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-085
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej TARTAK-GAŁKA SP. Z O. O.
14. September 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-087
Doplnená
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej TARTAK-GAŁKA SP. Z O. O.
13. September 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-083
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Igor Dibdiak - DREVOVÝROBA
13. September 2023
Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve 0592305
SNPMP-2023-090
0,00 € Brantner Gemer s.r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
8. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302071CVN1-76-93
SNPMP-2023-072
Doplnená
168 137,80 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Pribinova 25
7. September 2023
Z M L U V A č. 232073 08U02 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením zvýšených záchytov uhlíka v lesnej pôde a biomase uskutočnením opatrení ochrany a starostlivosti o chránené územia
SNPMP-2023-089
347 720,00 € Environmentálny fond Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
6. September 2023
Zmluva o dielo
SNPMP-2023-082
0,00 € ADL-Gemer,s.r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
31. August 2023
Kúpna zmluva č.SNPMP-2023-076
SNPMP-2023-076
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej LUDOOS, s. r. o.
31. August 2023
Kúpna zmluva č.SNPMP-2023-077
SNPMP-2023-077
Doplnená
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej LUDOOS, s. r. o.
30. August 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-078
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej TARTAK-GAŁKA SP. Z O. O.
30. August 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-079
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej TARTAK-GAŁKA SP. Z O. O.
30. August 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-080
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej TARTAK-GAŁKA SP. Z O. O.
24. August 2023
Kúpna zmluva č. SNPMP-2023-075 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č. 1003/III.4/2023
SNPMP-2023-075
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej LES-WOOD s.r.o.
24. August 2023
Kúpna zmluva č. SNPMP-2023-074 uzatvorená podľa § 409 a nesledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č. 1004/III.4/2023
SNPMP-2023-074
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej DI Mihálik s.r.o
9. August 2023
Kúpna zmluva č. SNPMP-2023-71 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č. 902/III.3/O/OZ/2023
SNPMP-2023-071
Doplnená
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej DI Mihálik s.r.o