Centrálny register zmlúv

Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. November 2023
Zmluva
SNPMP-2023-112
0,00 € Dušan Laboš Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
2. November 2023
Zmluva o poskytnutní prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE pre programové obdobie 2014-2020
SNPMP-2023-111
322 934,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Ministerstvo životného prostredia SR
31. Október 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-109
Doplnená
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej ADL Gemer, s.r.o.
30. Október 2023
DOHODA o zabezpečení odbornej praxe žiaka
SNPMP-2023-110
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Stredná odborná škola
27. Október 2023
Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu
Dodatok č.1
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Ivan Hrivnák
26. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania uzavretá podľa § 269 ods.2 a nasl. Obchodného zákonníka
SNPMP-2023-108
0,00 € dlTcom spol. s r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
22. Október 2023
Zmluva o dielo
SNPMP-2023-106
1 184,00 € AGROSPOL Hradová, spol. s. r. o. Tisovec Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
18. Október 2023
Dohoda o sprístupnení porastov pre účely prírode blízkeho obhospodarovania lesov
SNPMP-2023-105
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Lesné združenie POĽANA s.r.o.
17. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
SNPMP-2023-103
429 930,48 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Ministerstvo životného prostredia SR
15. Október 2023
Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513 /1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami
SNPMP-2023-102
810,00 € ADL Gemer, s.r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
12. Október 2023
Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513 /1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami
SNPMP-2023-100
2 100,00 € Mestské lesy Tisovec, s. r. o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
11. Október 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-094
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej PRP, s.r.o.
11. Október 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-099
Doplnená
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej DREVINSLOVAKIA spol. s r.o.
11. Október 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-098
Doplnená
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej TARTAK-GAŁKA SP. Z O. O.
11. Október 2023
KONTRAKT č.288/2023/6.6
SNPMP-2023-101
Doplnená
207 114,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
10. Október 2023
Kúpna zmluva
SNPMP-2023-095
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej TARTAK-GAŁKA SP. Z O. O.
5. Október 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o nájmebytu
SNPMP-2023-097
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Matej Bajus
4. Október 2023
Kúpna zmluva č.SNPMP-2023-081
SNPMP-2023-081
Doplnená
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej H.M.H.-Drevovýroba Kociha, s.r.o.
2. Október 2023
Kúpna zmluva č.SNPMP-2023-096
SNPMP-2023-096
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Di Mihálik, s.r.o.
2. Október 2023
RÁMCOVÁ DOHODA
SNPMP-2023-092
0,00 € Jozef Kováč – KOMINÁRSTVO VYMETAL Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej