Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Máj
2019
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30803/NZaZoBVB-396/2018/Krásna/1665/OndKa
0,01 € Vincent Gamráth Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Máj
2019
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
SNM-MT-ZOD-2019/916
0,00 € Mgr. Marek Both Slovenské národné múzeum
20.
Máj
2019
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30803/NZaZoBVB-341/2018/Krásna/1665/OndKa
0,01 € Michal Gamráth Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Máj
2019
Dohoda o urovnaní za užívanie pozemkov súvisiacich s výstavbou pozemných komunikácií a úprava práv a povinností spojených s užívaním týchto nehnuteľností
30201/DoU-009/2019/Švošov/0920/GEOD
4,13 € Jozef Bražina Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Máj
2019
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
SNM-MT-ZOD-2019/913
0,00 € Mgr. Milena Kiripolská Slovenské národné múzeum
20.
Máj
2019
Dohoda o uznaní dlhu
844268002-2-2019-DUD
1 581,00 € Železnice Slovenskej republiky Jozef Tarr
20.
Máj
2019
Dohoda o urovnaní za užívanie pozemkov súvisiacich s výstavbou pozemných komunikácií a úprava práv a povinností spojených s užívaním týchto nehnuteľností
30201/DoU-008/2019/Švošov/0920/GEOD
1,34 € Jarolím Bražina Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Máj
2019
Nájomná zmluva č. 72/2019-OSL
75/2019/ŠLTANAP
0,00 € Ondrej Pitoňák Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica
20.
Máj
2019
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30803/NZaZoBVB-385/2018/Krásna/1665/OndKa
0,01 € Martina Sukačová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Máj
2019
Zmluva o spolupráci
484/CM/2019
0,00 € Elena Fečová Slovenské národné divadlo
20.
Máj
2019
Dohoda č. 33/2019 o poskytnutí náborového príspevku
33/2019
2 000,00 € Sergey Chernykh Psychiatrická nemocnica, Kremnica
20.
Máj
2019
Zmluva č. 06/2019 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2019 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka
28/2019/ŠVPS/RTT-06/2019
0,00 € SZV Trnava Regionálna veterinárna a potravinová správa, Trnava
20.
Máj
2019
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30803/NZaZoBVB-132/2018/Krásna/1665/OndKa
0,19 € Tomáš Keruľ-Kmec Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Máj
2019
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
SNM-MT-ZOD-2019/912
0,00 € Mgr. Barbora Wágnerová Slovenské národné múzeum
20.
Máj
2019
Nájomná zmluva ÚZ ŚDaJ č. 9704/0002/19 o nájme a podnájme nebytových priestorov v ŠD JH a NB
9704/0002/19
124,27 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Občianske združenie YNET
20.
Máj
2019
Dohoda o urovnaní za užívanie pozemkov súvisiacich s výstavbou pozemných komunikácií a úprava práv a povinností spojených s užívaním týchto nehnuteľností
30201/DoU-004/2019/Švošov/0920/GEOD
5,15 € Martin Babec Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Máj
2019
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30803/NZaZoBVB-362/2018/Krásna/1665/OndKa
12,28 € Viera Kučerová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Máj
2019
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
SNM-MT-ZOD-2019/911
0,00 € PhDr. Mária Halmová Slovenské národné múzeum
20.
Máj
2019
Dohoda o urovnaní za užívanie pozemkov súvisiacich s výstavbou pozemných komunikácií a úprava práv a povinností spojených s užívaním týchto nehnuteľností
30201/DoU-002/2019/Švošov/0920/GEOD
1,58 € Helena Babalová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Máj
2019
Dohoda o vzájomnej spolupráci - Slovenský tenisový zväz
Dohoda o vzájomnej spolupráci - Slovenský tenisový zväz
0,00 € Dohoda o vzájomnej spolupráci - Slovenský tenisový zväz Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>