Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
August
2019
Zmluva na dodávku mäsa a mäsových výrobkov
201926
Doplnená
24 349,15 € Jakub Ilavský s.r.o. Mäsovýroba Dopravná akadémia Trenčín
22.
August
2019
Zmluva o účinkovaní č. MK-136/2019/M
MK-136/2019/M
Doplnená
3 500,00 € Umelecký súbor Lúčnica Ministerstvo kultúry SR
21.
August
2019
Zmluva č. 245/2019 o poskytnutí účelovej dotácie z rozpočtovej kapitoly MZ SR na podporu protidrogových aktivít pre rok 2019
245/2019
Doplnená
5 000,00 € Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa Ministerstvo zdravotníctva SR
21.
August
2019
Zmluva o poskytovaní ICT služieb
18/2019
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s., Kancelária Súdnej rady SR
20.
August
2019
Kúpna zmluva na nákup diagnostickej techniky a služieb s tým spojených
55/2019
Doplnená
0,00 € InMed Slovakia s.r.o. Národný onkologický ústav
20.
August
2019
Zmluva o spolupráci
120/2019/BA
Doplnená
900,00 € Štátny komorný orchester Žilina Umelecký súbor Lúčnica
19.
August
2019
Kúpna zmluva
24/2019/09/99 – 370 III.
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina DCP timber, s r.o.
19.
August
2019
DOHODA číslo 19/41/051/282 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
19/41/051/282
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
19.
August
2019
Kúpna zmluva č. 1/2019.
Z-16/2019/E
Doplnená
1 723 680,00 € SWK machinery s.r.o. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
16.
August
2019
Dohoda o prevode telefónneho čísla
A13793483
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
16.
August
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-432-04280
19-432-04280
Doplnená
5 000,00 € Folklórna skupina Podhoranka Kočín - Lančár Fond na podporu umenia
16.
August
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-432-04302
19-432-04302
Doplnená
10 000,00 € Obec Dolná Súča Fond na podporu umenia
16.
August
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-432-04421
19-432-04421
Doplnená
8 000,00 € Obec Heľpa Fond na podporu umenia
16.
August
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-432-04374
19-432-04374
Doplnená
4 000,00 € Obec Horné Strháre Fond na podporu umenia
16.
August
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-432-04548
19-432-04548
Doplnená
4 000,00 € Záujmové združenie folklórneho súboru MLADOSŤ Fond na podporu umenia
16.
August
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-432-04581
19-432-04581
Doplnená
4 000,00 € Mestské kultúrne stredisko Fond na podporu umenia
16.
August
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-432-04619
19-432-04619
Doplnená
4 000,00 € Folklórny a divadelný súbor DUBKÁČIK Buzitka Fond na podporu umenia
16.
August
2019
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
281/UNB/2019
Doplnená
2 177 544,59 € Združenie VHS-PS-HELIKA-TECHNISERV-HELIPORT , Ved. Člen: VHS-PS, s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
14.
August
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A13764127
A13764127
Doplnená
36,50 € Orange Slovensko, a.s. Ústav experimentálnej fyziky Slovenská akadémia vied
14.
August
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A13764328
A13764328
Doplnená
10,00 € Orange Slovensko, a.s. Ústav experimentálnej fyziky Slovenská akadémia vied