Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
September
2019
Dodatok č. 2 k zluve o nájme bytu č. 35/2017
25/2019
Doplnená
0,00 € Ing.Miroslav Uhrík, Ing. Lenka Uhríková Centrum pre deti a rodiny Trnava
13.
September
2019
Zmluva o poskytnutí polygrafických služieb
Z - 73/19
Doplnená
810,72 € Tlačiareň P+M, s.r.o Literárne informačné centrum
13.
September
2019
Zmluva o poskytovaní služieb Z20192175_Z
Z20192175_Z
Doplnená
2 380,00 € MR SERVIS spol. s r.o. Psychiatrická nemocnica, Kremnica
13.
September
2019
rámcová dohoda
5240/2019/5400/006
Doplnená
1 960 789,32 € REMPO, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
13.
September
2019
rámcová dohoda
5084/2019/5400/006
Doplnená
490 749,48 € REMPO, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
13.
September
2019
Kúpna zmluva VÚSCH č. 141-2019-KZ
141-2019-KZ
Doplnená
84 600,00 € UNOTECH spol. s.r.o. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice
12.
September
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-432-04883
19-432-04883
Doplnená
12 000,00 € Spoločnosť Augusta Horislava Škultétyho Fond na podporu umenia
12.
September
2019
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-18-0154
158/2019/UCM
Doplnená
250 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
12.
September
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-3233/2019/1.3
MK-3233/2019/1.3
Doplnená
8 500,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo kultúry SR
12.
September
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-3232/2019/1.3
MK-3232/2019/1.3
Doplnená
5 900,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo kultúry SR
12.
September
2019
ZMLUVA O DIELO
23/2019/OPS-76
Doplnená
2 638 796,30 € Adifex, a. s. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
12.
September
2019
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskyt.služ.
GA02/092019
Doplnená
22,50 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pre deti a rodiny Jesenské
12.
September
2019
Kúpna zmluva č. 27/2019/20/III.Q.
4530/2019/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Revúca GREEN POWER RS, s.r.o.
12.
September
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A13880189
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
11.
September
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2019/2020, č. zmluvy 08/2019/2020
UPJŠ - 983/2019
Doplnená
915,00 € Mgr. Jaroslava Kopčáková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
10.
September
2019
Dohoda č. 19/26/53G/2
19/26/53G/2
Doplnená
46 296,48 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Rozvojové služby BBSK s.r.o.
10.
September
2019
Kúpna zmluva MPV PO - 11466/6253/2019
1581/6253/2019
Doplnená
10,84 € Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Hrachovo Slovenská správa ciest, Bratislava
11.
Júl
2019
Zmluva č. IU/2019/20012
IU/2019/20012
Doplnená
16 625,00 € IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže Mgr. Jana Václavík - Plávanie jednoducho
9.
September
2019
Kúpna zmluva č. 18/18/III/2019
4443-2019-LSR
Doplnená
4 440,00 € Holz-Import-Export s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
9.
September
2019
Kúpna zmluva č. 1/18/III/2019 - ED zbytky po ťažbe
4450-2019-LSR
Doplnená
1 440,00 € JASE, spol. s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň