Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
November
2019
ZMLUVA O VYKONÁVANÍ SERVISNÝCH PREHLIADOK MOTOROVÉHO VOZIDLA
175/2019/LMU
Doplnená
0,00 € Scania Slovakia s.r.o. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
25.
November
2019
Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží uvedených v Čl. I.
OU-KE_ZM_139-019-5028_2019
Doplnená
900,00 € Súkromná stredná športová škola, Užhorodská 39, Košice Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Košice, odbor školstva
25.
November
2019
D O H O D A číslo: 19/41/054/367 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z o službách zamestnanosti a o zmene a dopl
D O H O D A číslo: 19/41/054/367
Doplnená
0,00 € KPK Print s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22.
November
2019
Dohoda č. 19/37/051/425 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
Dohoda č. 19/37/051/425 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
Doplnená
0,00 € Mgr. Martin Hugec - ANAVY Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
22.
November
2019
Kúpna zmluva č. 27/IV.Q/2019/07
5723/2019/LSR
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín FORESLINE s.r.o.
22.
November
2019
Zmluva o diele uzavretá v zmysle ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
123/2019-A
Doplnená
360,00 € Mgr. Ľubomír Lábaj Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
22.
November
2019
Kúpna zmluva č. 5666-2019-LSR
5666/2019/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rožňava DREVOSTAV1, s.r.o.
21.
November
2019
dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa §59 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
19/27/059/13
Doplnená
743,66 € JUDr. Iveta Sekáčová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
21.
November
2019
Zmluva o spoločnom diele uzavretá v zmysle ust. § 91 a § 92 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
95/2019-A
Doplnená
1 600,00 € Doc.Mgr.Mária Spišiaková Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
21.
November
2019
Zmluva o spoločnom diele uzavretá v zmysle ust. § 91 a § 92 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
96/2019-A
Doplnená
1 800,00 € Mgr. Sofia Tužinská, PhD. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
21.
November
2019
Zmluva o diele uzavretá v zmysle ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
116/2019-A
Doplnená
360,00 € Mgr. Lucia Ološtiaková, PhD. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
21.
November
2019
Zmluva o diele uzavretá v zmysle ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
120/2019-A
Doplnená
360,00 € PhDr. Milada Caltíková Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
20.
November
2019
"Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti č. 19/26/059/33"
19/26/059/33
Doplnená
8 301,36 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Jana Vaneková
20.
November
2019
"Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti č. 19/26/059/34"
19/26/059/34
Doplnená
7 403,40 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica POLYGRAF PLUS s.r.o.
20.
November
2019
Dohoda o kvalifikačnom vzdelávaní na doplnenie pedagogickej spôsobilosti v študijnej skupine DPŠ
DPŠ 02/2019
Doplnená
0,00 € Podľa zoznamu Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
20.
November
2019
kúpna zmluva
116/2019
Doplnená
158,78 € Kozlová Alžbeta rod. Kozlová Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
20.
November
2019
Kúpna zmluva č. 25/07/2019
5699/2019/LSR
Doplnená
0,00 € Poľovnícka spoločnosť PRELIAČINA Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín
19.
November
2019
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-160/2019 - vykonanie diela podľa objednávky č. VR-I/2019/11/Lab
VTSÚ-12-160/2019
Doplnená
8 138,00 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie KERAMETAL, s.r.o.
19.
November
2019
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-166/2019 - vykonanie diela podľa objednávky č. NO/SB/19000470
VTSÚ-12-166/2019
Doplnená
4 857,38 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie MSM Martin, s.r.o.
19.
November
2019
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-167/2019 - vykonanie diela podľa objednávky č. NO/IK/19000471
VTSÚ-12-167/2019
Doplnená
3 242,95 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie MSM Martin, s.r.o.