Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
Júl
2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERAZMUS+, č. zmluvy -2020-1-SK01-KA107-077885
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERAZMUS+, č. zmluvy -2020-1-SK01-KA107-077885
Doplnená
61 210,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erazmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Žilinská univerzita v Žiline
16.
Júl
2020
Zmluva o spoločnom diele uzavretá v zmysle ust. § 91 a § 92 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
32/2020-A
Doplnená
800,00 € Mgr. Andrea Döményová Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
15.
Júl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
Dohoda č.20/28/54E/1349
Doplnená
0,00 € DESIGN CNCEPT s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
15.
Júl
2020
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
D_20_40_54E_1912
Doplnená
0,00 € Jozef Bratko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
15.
Júl
2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie
10-610/20
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Štátne divadlo Košice
15.
Júl
2020
D O H O D A číslo: 20/36/54E/3608 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3A
Dohoda číslo: 20/36/54E/3608
Doplnená
0,00 € Anna Weissensteinerová - MINIMARKET Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
14.
Júl
2020
Zmluva o dielo
7/2020
Doplnená
116 893,20 € Michal Šmol - Stolárske práce Špeciálna ZŠ s MŠ internátna, Liptovský Ján
14.
Júl
2020
Zmluva o spolupráci
N20200713002
Doplnená
0,00 € Obec Nová Kelča Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
14.
Júl
2020
KÚPNA ZMLUVA
133/VO/KZ/2020
Doplnená
154 560,00 € INDUBIA s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
14.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-4634/2019-423
Doplnená
10 000,00 € Rád svätého Bazila Veľkého Ministerstvo kultúry SR
13.
Júl
2020
Kúpna zmluva č. 12-03-25-2020
3344-2020-LSR
Doplnená
0,00 € MVDr. Michal Tilňák TIMIVAS LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Vranov
13.
Júl
2020
Kúpna zmluva
18/03/2020
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo Peter Miškovčik
13.
Júl
2020
Kúpna zmluva
51/2020/09/99 – 370 III.
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina BIOFOREST, s.r.o.
13.
Júl
2020
Kúpna zmluva
55/2020/09/99 – 370 III.
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina LES – VP a syn, s.r.o.
13.
Júl
2020
Kúpna zmluva č. 4/3/15/2020
3355/2020/LSR
Doplnená
0,00 € M.T.A. Banská Bystrica spol. s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Slovenská Ľupča
10.
Júl
2020
Kúpna zmluva č 29-04-2020-IIIQ-0410A
CRZ-3275-2020-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice Lesy, Lúky a pPasienky Uhliská s.r.o.
9.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-5360/2019-423
Doplnená
10 000,00 € Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Myjava Ministerstvo kultúry SR
9.
Júl
2020
Zmluva o vykonávaní servisných prehliadok motorového vozidla
135/2020/LMU
Doplnená
0,00 € Scania Slovakia s.r.o Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
9.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-5762/2019-423
Doplnená
35 200,00 € Katarína Hrutková Ministerstvo kultúry SR
9.
Júl
2020
Zmluva o prenájme notového materiálu
17/2020/AZ
Doplnená
0,00 € Music forum, v.o.s. Štátna opera