Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
11.
Marec
2019
Dohoda o o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z
19/43/054/17
Doplnená
8 189,70 € Obec Bôrka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
11.
Marec
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2019
21/2019/UVLF
Doplnená
13 302 683,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
11.
Marec
2019
Zmluva o ubytovaní
84/2019
Doplnená
0,00 € Národný ústav detských chorôb Varcholová Daniela, Mgr.
11.
Marec
2019
Zmluva o ubytovaní
93/2019
Doplnená
0,00 € Národný ústav detských chorôb Oláhová Mária
11.
Marec
2019
Komisionárska zmluva uzatvorená v zmysle §577 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi nasledovnými zmluvnými stranami:
Komisionárska zmluva uzatvorená v zmysle §577 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi nasledovnými zmluvnými stranami:
Doplnená
0,00 € Up Slovensko Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prešov
11.
Marec
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 2019
0130/2019 (TUKE - 2/2019-DOT)
Doplnená
41 007 370,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
10.
Marec
2019
ZMLUVA
100/2019
Doplnená
0,00 € Zoran Dragulovič Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
8.
Marec
2019
darovacia zmluva
SNM-R-DZ-2019/222
Doplnená
12 500,00 € NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY Slovenské národné múzeum
8.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku
19/33/060/3
Doplnená
5 820,32 € URBAN SK s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
8.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku
19/33/060/5
Doplnená
6 651,76 € Centrum sociálnych služieb KA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
8.
Marec
2019
Zmluva č. 819/2019/LSR o love zveri
CRZč.819/2019/LSR
Doplnená
0,00 € Poľovnícka spoločnosť ROŠTÚN LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
8.
Marec
2019
Zmluva č. 1193/2019/LSR o love zveri
CRZč.1193/2019/LSR
Doplnená
0,00 € Poľovnícka spoločnosť Adidovské lazy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
8.
Marec
2019
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019/ÚPSVR Košice
1/2019/ÚPSVR Košice
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
8.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme dopravného prostriedku
1/2019/MV
Doplnená
0,00 € ROZVOJOVÁ AGENTÚRA BBSK, n.o. Rozvojové služby BBSK s.r.o.
7.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa §60 ods. 3 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr
Dohoda č. 19/42/060/13
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Jána Mészáros
7.
Marec
2019
Zmluvy o reklame - 1, 2, 3
Zmluvy o reklame - 1, 2, 3
Doplnená
1 500,00 € STaS s.r.o., Lamitec s.r.o., Reming Consult a.s. Žilinská univerzita v Žiline
6.
Marec
2019
Zmluva o vzájomnej spolupráci
58/2019/27
Doplnená
0,00 € Mesto Banská Štiavnica Slovenské banské múzeum
6.
Marec
2019
Zmluva o spolupráci pri výrobe a využití programu
ZM2019223
Doplnená
150 000,00 € APA - Art Production Agency, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
6.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z.
19/12/060/154
Doplnená
12 887,85 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Výrobné družstvo invalidov NOVID Nováky
6.
Marec
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky
1231/2018
Doplnená
30 000,00 € Úrad vlády SR Mesto Banská Bystrica