Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Júl
2019
Nájomná zmluva
2019/123
Doplnená
1 375,05 € CESARE, s.r.o. Ministerstvo financií SR
19.
Júl
2019
kúpna zmluva
20/03/2019
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo Rudolf Ďurana
19.
Júl
2019
kúpna zmluva
23/03/2019
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo Rastislav Matuška
19.
Júl
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-18-0522 = ÚKaI
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-18-0522
Doplnená
242 944,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Žilinská univerzita v Žiline
19.
Júl
2019
Kúpna zmluva č. 1/03/22/2019
3931/2019/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice Dezider Bodnár DULBOD
19.
Júl
2019
Zmluva o dielo č. 9701/0020/2019
9701/0020/2019
Doplnená
56 691,12 € QUAZAR SK s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
19.
Júl
2019
Dodatok č. 1 ku Zmluve o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
EDM_100932306
Doplnená
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Technická univerzita v Košiciach
19.
Júl
2019
Kúpna zmluva č. 3473/2019/LSR
3473/2019/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rožňava František Hajdók "HAFE"
18.
Júl
2019
Kúpna zmluva
3903/2019/LSR
Doplnená
7 070,00 € w.P.W.G, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov
18.
Júl
2019
Rámcová dohoda
Z - 62/19
Doplnená
0,18 € Printio, s.r.o Literárne informačné centrum
18.
Júl
2019
Zmluva o dielo č. 797/2019
UPJŠ - 797/2019
Doplnená
30 374,45 € PPA INŽINIERING, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
18.
Júl
2019
Kúpna zmluva č. 4/03/22/2019
3911/2019/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice Marek Šarközi
18.
Júl
2019
Zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-18-0351
20/101301/19/PZ
Doplnená
74 638,00 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Parazitologický ústav SAV
17.
Júl
2019
Kúpna zmluva č. 06/18/111/2019
3841-2019-LSR
Doplnená
20 160,00 € PILA SEB s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
17.
Júl
2019
Hromadná licenčná zmluva
543/O/2019
Doplnená
3 150,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Slovenské národné divadlo
17.
Júl
2019
Kúpna zmluva
CRZč.3904/2019/LSR
Doplnená
0,00 € CEE Development, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
17.
Júl
2019
Zmluva o výpožičke 2019/504-HM
2019/504-HM
Doplnená
0,00 € BRANEO GROUP s.r.o. Ministerstvo obrany
17.
Júl
2019
Kúpna zmluva
70/2019
Doplnená
78,97 € Brathová Katarína rod. Šándorová Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
17.
Júl
2019
Kúpna zmluva č. 12/03/22/2019
3906/2019/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice Píla RÚFUS, s.r.o.
17.
Júl
2019
Zmluva o dielo. Vykonanie procesného a personálneho auditu č. 9001/0018/19
9001/0018/19
Doplnená
42 000,00 € TÜV NORD Slovakia, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave