Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Jún
2020
Kúpna zmluva
5420
Doplnená
8 308,00 € Datacomp s.r.o. Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.
25.
Jún
2020
Dohoda č. 20/26/54E/3021
20/26/54E/3021
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica ZVT - PRINT, a.s.
25.
Jún
2020
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestn
20/29/52A/27
Doplnená
3 452,40 € Nezábudka, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
25.
Jún
2020
KÚPNA ZMLUVA č.: SHNM-OMTZ1-2020/001425-001
SHNM_ZM_SHNM-OMTZ1-2020-001425-001_2020
Doplnená
0,00 € INTUON , s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia hnuteľného a nehnuteľného majetku)
25.
Jún
2020
KÚPNA ZMLUVA č.: SHNM-OMTZ1-2020/001425-002
SHNM_ZM_SHNM-OMTZ1-2020-001425-002_2020
Doplnená
0,00 € BEST GRUP SAVUNMA SANAYI Ltd. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia hnuteľného a nehnuteľného majetku)
24.
Jún
2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
282020/ŠVPS/RNM/A14857623
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Nové Mesto nad Váhom
24.
Jún
2020
Rámcová zmluva medzi Ministerstvom vnútra SR a Univerzitou Komenského v Bratislave, Filozofickou fakultou o vzájomnej spolupráci
SVS_ZM_65_2020_204
Doplnená
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
24.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2
20/42/54E/2190
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Mariia Botosh
24.
Jún
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/45/54E/1672
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov ADK logistic, s. r. o.
24.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/04/059/1
Doplnená
8 544,72 € Bc. Noémi Tóthová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
24.
Jún
2020
dohoda o poskytnutí príspevku
Dohoda č. 20/44/54E/2564
Doplnená
0,00 € Milan Zamiška ml. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
24.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3A
20/43/54E/1384
Doplnená
0,00 € OK Strojservis SK, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
24.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/15/54E/2446
Doplnená
0,00 € Peter Kostka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
23.
Jún
2020
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-66/2020 - vykonanie diela podľa objednávky č. ZVH-21-129/2020
VTSÚ-12-66/2020
Doplnená
7 867,26 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
23.
Jún
2020
D O H O D A o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3A podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/10/54E/2009
Doplnená
0,00 € GE Energy Slovakia, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
23.
Jún
2020
Dohoda č. 20/46/54E/1682 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"- Opatrenie č. 2
20/46/54E/1682
Doplnená
0,00 € Denisa Oračková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
23.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm.e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/04/54E/2374
Doplnená
0,00 € LELOCZKY s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23.
Jún
2020
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. HM/030-2020/200
HM/030-2020/200
Doplnená
3 920,26 € Hydromeliorácie, š.p. fastfashion s.r.o.
23.
Jún
2020
Čiastková kúpna zmluva
150-2020/1430-4210
Doplnená
2 038 581,60 € I.S.D.D plus, s.r.o. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
23.
Jún
2020
D O H O D A číslo: 20/11/54E/2685
Dohoda_3172
Doplnená
0,00 € Betty´s Factory s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica