Centrálny register zmlúv

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
64/2021-2060-3220–87
5 107,00 € FEVEL s.r.o Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2. August 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
146/2021-2060-4233-ASM1
Doplnená
200 000,00 € AKTUÁL, s. r. o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15. Marec 2022
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
317/2018-2060-2230-Q699-ZZ- 1
458 977,05 € I.S. – Industry Solutions, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16. August 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
44/2022-2060-4234-CAP4
19 191 767,56 € InoBat Auto j.s.a. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13. Marec 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
22/2018-2060-2200-K969
Doplnená
150 819,15 € IO Tech s. r. o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14. Apríl 2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
64/2021-2060-3220–140
30 500,00 € P.A.M.M., s. r. o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4. December 2015
Delimitačný protokol č. 13/2015
609/2015-2050-3010
0,00 € SLOVENSKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND Ministerstvo hospodárstva SR
22. Október 2020
Zmluva o poskytnutí dotácie
41/2020-2060-4210-0690
5 000,00 € .team ABJ, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
28/2021-2060-1080-36868
9 584,92 € ((e)) emottion, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17. August 2018
Kúpna zmluva č. 42/2018
195/2018-2060-2063
12 000,00 € 1. Daniel Cepko, 2. Miroslav Sopinský Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4. August 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
78/2020-2060-2230-AQI3
591 666,66 € 1. Deliace centrum, s. r. o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4. November 2013
Zmluva o poskytnutí dotácie
366/2013-2050-1120
19 845,00 € 1. slovenský strojársky klaster Ministerstvo hospodárstva SR
5. November 2014
Zmluva o poskytnutí dotácie
304/2014-2050-3230
16 611,00 € 1. slovenský strojársky klaster Ministerstvo hospodárstva SR
9. Júl 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie
170/2015-2050-3200
19 600,00 € 1. slovenský strojársky klaster Ministerstvo hospodárstva SR
2. December 2016
Zmluva o poskytnutí dotácie
419/2016-2060-3400
20 640,00 € 1. slovenský strojársky klaster Ministerstvo hospodárstva SR
18. Jún 2014
Rámcová dohoda
175/2014-2050-3020
6 000 000,00 € 1.: White & Case s.r.o., Wood & Company, a.s.; 2.: Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska kancelária, Centire s.r.o.; 3.: KPMG Slovensko spol. s r.o., Ružička Csekes s.r.o. Ministerstvo hospodárstva SR
6. December 2016
Zmluva o poskytnutí dotácie
440/2016-2060-3410/34
5 000,00 € 247 services, s. r. o. Ministerstvo hospodárstva SR
7. December 2016
Zmluva o poskytnutí dotácie
440/2016-2060-3410/35
5 000,00 € 247. sk, s. r. o. Ministerstvo hospodárstva SR
26. Január 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
405/2017-2060-2200-F959
Doplnená
200 000,00 € 2ip Printing Solutions s. r. o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23. Marec 2020
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
405/2017-2060-2200-F959-ZZ-1
200 000,00 € 2ip Printing Solutions s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky