Centrálny register zmlúv

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2023_NIVaM_KGR_067
0,00 € OFFICE POINT 8 s. r. o. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
1. December 2023
Kolektívna zmluva na rok 2024
2023_NIVaM_KGR_071
0,00 € Združenie predsedov základných odborových organizácií pri Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže Národný inštitút vzdelávania a mládeže
7. December 2023
Smlouva o poskytování webové služby SW TRITIUS
2023_NIVaM_OPNV_073
0,00 € Tritius Slotions a.s. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
7. December 2023
Memorandum o vzájomnej spolupráci
2023_NIVaM_KGR_074
0,00 € Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta Národný inštitút vzdelávania a mládeže
6. December 2023
Memorandum o spolupráci
2023_NIVaM_OPFV_072
0,00 € Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta Národný inštitút vzdelávania a mládeže
6. December 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
2023_NIVaM_OVR_KN_004
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Slovenské divadlo tanca, s. r. o.
5. December 2023
Zmluva o dielo uzavretá v zmysle ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
2023_NIVaM_OPFV_ZoDM_083
180,00 € PhDr. Milada Caltíková Národný inštitút vzdelávania a mládeže
5. December 2023
Zmluva o dielo uzavretá v zmysle ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
2023_NIVaM_OPFV_ZoDM_084
180,00 € Mgr. Elena Répassyová Národný inštitút vzdelávania a mládeže
5. December 2023
Zmluva o dielo uzavretá v zmysle ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
2023_NIVaM_OPFV_ZoDM_085
180,00 € Mgr. Zuzana Kontár Národný inštitút vzdelávania a mládeže
5. December 2023
Zmluva o dielo uzavretá v zmysle ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
2023_NIVaM_OPFV_ZoDM_086
170,00 € Mgr. Katarína Morvayová Národný inštitút vzdelávania a mládeže
5. December 2023
Zmluva o dielo uzavretá v zmysle ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
2023_NIVaM_OPFV_ZoDM_087
170,00 € Mgr. Alžbeta Iróová Národný inštitút vzdelávania a mládeže
4. December 2023
Zmluva o dielo uzavretá v zmysle ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
2023_NIVaM_OPFV_ZoDM_090
370,00 € Mgr. Bronislava Jedličková Národný inštitút vzdelávania a mládeže
4. December 2023
Zmluva o dielo uzavretá v zmysle ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
2023_NIVaM_OPFV_ZoDM_089
370,00 € Mgr. Magali Boursier Národný inštitút vzdelávania a mládeže
4. December 2023
Zmluva o dielo uzavretá v zmysle ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
2023_NIVaM_OPFV_ZoDM_091
380,00 € Mgr. Diana Patricia Varela Cano, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
4. December 2023
Zmluva o dielo uzavretá v zmysle ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
2023_NIVaM_OPFV_ZoDM_072
370,00 € Mgr. Enzo Passerini Národný inštitút vzdelávania a mládeže
4. December 2023
Zmluva o dielo uzavretá v zmysle ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
2023_NIVaM_OPFV_ZoDM_073
370,00 € PaedDr. Júlia Kiššová, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
4. December 2023
Zmluva o dielo uzavretá v zmysle ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
2023_NIVaM_OPFV_ZoDM_079
1 320,00 € PaedDr. Danica Gondová, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
4. December 2023
Zmluva o dielo uzavretá v zmysle ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
2023_NIVaM_OPFV_ZoDM_080
1 110,00 € PaedDr. Anna Brisudová Národný inštitút vzdelávania a mládeže
4. December 2023
Zmluva o dielo uzavretá v zmysle ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
2023_NIVaM_OPFV_ZoDM_081
950,00 € Hayley Rhian Turner, PGCE Národný inštitút vzdelávania a mládeže
1. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany osobných údajov
2023_NIVaM_KGR_069
15 120,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Národný inštitút vzdelávania a mládeže