Centrálny register zmlúv

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Júl 2024
Zmluva č. 2024_KGR_POP3ZŠ_PKBB_262 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2024_KGR_POP3ZŠ_PKBB_262
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Soblahov
16. Júl 2024
Zmluva o dielo uzavretá v zmysle ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
2024_NIVaM_OHMV_ZoDM_008
1 600,00 € PaedDr. Károly Csicsay Národný inštitút vzdelávania a mládeže
16. Júl 2024
Zmluva o dielo uzavretá v zmysle ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
2024_NIVaM_OHMV_ZoDM_009
1 300,00 € Mgr. Mónika Kulcsárová Národný inštitút vzdelávania a mládeže
16. Júl 2024
Dohoda o grante
2024-1-SK02-ESC51-VTJ-00235886
38 306,00 € Pospolitosť pre harmonický život Národný inštitút vzdelávania a mládeže
16. Júl 2024
Dohoda o grante
2024-1-SK02-ESC30-SOL-000205017
10 284,00 € MsPM Levice Národný inštitút vzdelávania a mládeže
16. Júl 2024
Dohoda o grante
2024-1-SK02-ESC30-SOL-000209995
10 284,00 € 2nd Judgement Národný inštitút vzdelávania a mládeže
16. Júl 2024
Dohoda o grante
2024-1-SK02-ESC30-SOL-000231331
10 284,00 € Hraví informatici Národný inštitút vzdelávania a mládeže
16. Júl 2024
Dohoda o grante
2024-1-SK02-KA152-YOU-000216164
30 297,00 € IKReON Národný inštitút vzdelávania a mládeže
16. Júl 2024
Dohoda o grante
2024-1-SK02-ESC30-SOL-000198621
6 050,00 € Hory Doly o.z. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
16. Júl 2024
Dohoda o grante
2024-1-SK02-KA152-YOU-000234901
31 815,00 € Bee in Flow Národný inštitút vzdelávania a mládeže
16. Júl 2024
Zmluva o dielo uzavretá v zmysle ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
2024_NIVaM_OHMV_ZoDM_047
535,00 € Doc. Gabriela Petres, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
16. Júl 2024
Zmluva o dielo uzavretá v zmysle ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
2024_NIVaM_OHMV_ZoDM_054
800,00 € Mgr. Andrea Döményová Národný inštitút vzdelávania a mládeže
16. Júl 2024
Dohoda o grante
2024-1-SK02-ESC51-VTJ-000223885
102 428,00 € V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Národný inštitút vzdelávania a mládeže
16. Júl 2024
Dohoda o grante
2024-1-SK02-ESC51-VTJ-000211848
83 700,00 € Spoločenstvo evanjelickej mládeže Národný inštitút vzdelávania a mládeže
16. Júl 2024
Dohoda o grante
2024-1-SK02-KA154-YOU-000219491
2 000,00 € Združenie mladých MČ Košice - Západ Národný inštitút vzdelávania a mládeže
16. Júl 2024
Dohoda o grante
2024-1-SK02-KA152-YOU-000240893
30 463,00 € NextGen Energy Národný inštitút vzdelávania a mládeže
15. Júl 2024
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. OPNV/2024/0304
OPNV/2024/0304
0,00 € Bc. Sofia Šillerová Národný inštitút vzdelávania a mládeže
12. Júl 2024
Zmluva o dielo uzavretá v zmysle ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
2024_NIVaM_OHMV_ZoDM_058
2 000,00 € PhDr. Marcel Olšiak, PhD. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
12. Júl 2024
Zmluva o dielo uzavretá v zmysle ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
2024_NIVaM_OHMV_ZoDM_007
800,00 € Mgr. Kristína Gazdíková Národný inštitút vzdelávania a mládeže
12. Júl 2024
Zmluva o dielo uzavretá v zmysle ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
2024_NIVaM_OHMV_ZoDM_006
1 100,00 € Mgr. Andrea Szabó Národný inštitút vzdelávania a mládeže