Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Január 2024
Zmluva o dodávke elektriny
Z-570/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
27. Február 2024
Zmluva o vykonávaní lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci
Z-110/2024
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
28. Február 2024
Zmluva o dodávke plynu
Z-3/2024
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
29. Február 2024
ZMLUVA O NÁJME č. 11/2023/OSM
Z-475/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Slovenská sporiteľňa, a.s.
27. Február 2024
Kúpna zmluva
Z-108/2024
89 916,00 € Reg-Pharm s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
27. Február 2024
Rámcová dohoda
Rámcová dohoda Z-106/2024
0,00 € Andrej Timko Ing. TA-TRANS Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
27. Február 2024
Rámcová dohoda
Rámcová dohoda Z-107/2024
0,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
19. Február 2024
Zmluva o nájme priestoru - krátkodobý nájom
Z-22/2024
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
21. Február 2024
ZMLUVA O NÁJME č. 13/2023/OSM
Z-517/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice KÁVOMATY, s.r.o.
21. Február 2024
ZMLUVA O NÁJME č. 12/2023/OSM
Z-516/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice KÁVOMATY, s.r.o.
20. Február 2024
Kúpna zmluva
Z-84/2024
43 082,40 € E-BA tpz, spol. s r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
19. Február 2024
ZMLUVA O NÁJME č. 17/2023/OSM
Z-543/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice NUBIUM, s.r.o.
15. Február 2024
Zmluva o vykonaní klinického skúšania
Z-78/2024
0,00 € Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
14. Február 2024
DODATOK č. 1/2023/OSM k ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV zo dňa 20.07.2005
Z-507/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Ján Bagoňa
13. Február 2024
Kúpna zmluva
Z-65/2024
13 240,80 € VITAMED.SK s. r. o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
13. Február 2024
Kúpna zmluva
Z-66/2024
14 246,40 € VITAMED.SK s. r. o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
13. Február 2024
Kúpna zmluva
Z-67/2024
3 909,60 € VITAMED.SK s. r. o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
13. Február 2024
Kúpna zmluva
Z-64/2024
457,06 € ČECHOVO SK, s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
13. Február 2024
Kúpna zmluva
Z-68/2024
4 147,20 € VITAMED.SK s. r. o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
12. Február 2024
Zmluva o poskytovaní odborných služieb v oblasti nemocničnej hygieny a epidemiológie
Z-333/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny