Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Október 2023
Dohoda o znášaní primeraných nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľností zaťažených zákonným vecným bremenom a o jednorazovej primeranej náhrade
Z-618/2022
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Slovak Telekom, a.s.
1. December 2023
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV zo dňa 13.05.2005
Z-293/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice MEDITREZ, s.r.o.
1. December 2023
Zmluva o vykonávaní lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci
Z-484/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice K 13 - Košické kultúrne centrá
20. November 2023
DODATOK č. 1/2023 k ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV zo dňa 02.05.2005
Z-35/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice TAZARBU, spoločnosť s ručením obmedzeným
20. November 2023
ZMLUVA O NÁJME č. 06/2023/OSM
Z-294/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Albeka s.r.o.
21. November 2023
DODATOK č. 2/2023 k ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV zo dňa 13.03.2007
Z-314/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice FERIMED, s.r.o.
30. November 2023
Kúpna zmluva
Z-560-2023
43 562,40 € Zimmer Slovakia s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
29. November 2023
Kúpna zmluva
Z-555/2023
4 836,00 € Jarident, s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
29. November 2023
Kúpna zmluva
Z-556/2023
6 950,00 € Jarident, s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
28. November 2023
DOHODA o skončení platnosti ZMLUVY O NÁJME zo dňa 04.02.2008
Z-327/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice GRYF MEDIA, s.r.o.
28. November 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
Z-376/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice JUCON s.r.o.
27. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na vzdelávanie
Z-545/2023
0,00 € Medtronic Slovakia, s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
27. November 2023
Kúpna zmluva
Z-548/2023
0,00 € Surgitech s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
22. November 2023
Zmluva o dielo
546/2023
257 507,62 € EU-GROUP a.s. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
22. November 2023
Zmluva o dielo
547/2023
166 849,60 € EU-GROUP a.s. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
21. November 2023
Darovacia zmluva
Z-481/2023
0,00 € AstraZeneca AB Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
16. November 2023
Zmluva o dielo
Z-531/2023
0,00 € Plynoinštala, s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
14. November 2023
Kúpna zmluva
Z-532/2023
102 252,00 € SURVEYE, s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
13. November 2023
Komisionárska zmluva o vykonaní colného zastúpenia a iné zmluvné dojednania
Z-325/2023
0,00 € DHL Express (Slovakia), spol. s r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
13. November 2023
Zmluva o poskytovaní prepravných služieb DHL Express č. SKSGCA_10200118898097
Z-325/A/2023
0,00 € DHL Express (Slovakia), spol. s r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice