Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DLH2 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby
874/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Štós
25. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJF7 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Oborín
890/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Oborín
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKU2 s názvom: Miestna občianska a preventívna služba Nižný Mirošov
759/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Nižný Mirošov
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DLS8 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Boťany
798/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Boťany
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DIX6 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v Rapovciach
812/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Rapovce
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DMI2 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v meste Spišská Stará Ves
828/2023
0,00 € Úrad vlády SR Mesto Spišská Stará Ves
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJV1 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Helcmanovce
831/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Helcmanovce
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJW1 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v meste Gelnica
835/2023
0,00 € Úrad vlády SR Mesto Gelnica
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKD6 s názvom: Vytvorenie miestnej občianskej a preventívnej služby v obci Malcov
839/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Malcov
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DLP9 s názvom: Zriadenie miestnej občianskej a preventívnej služby v obci Nižná Myšľa
870/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Nižná Myšľa
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJA2 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby Stretava
888/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Stretava
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DIZ6 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby
640/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Rakúsy
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJX1 s názvom: Zriadenie miestnej občianskej a preventívnej služby v meste Sečovce
695/2023
0,00 € Úrad vlády SR Mesto Sečovce
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKF5 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Muráň
710/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Muráň
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJV3 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Mučín
756/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Mučín
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJA4 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby - Obec Nižný Slavkov
761/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Nižný Slavkov
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKT4 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Šávoľ
763/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Šávoľ
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKB5 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Veľké Dravce
781/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Veľké Dravce
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKS2 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby Šimonovce
792/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Šimonovce
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJY8 s názvom: Miestna občianska a preventívna služba v obci Raslavice
841/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Raslavice