Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v oblasti vedy a inovácií
1004/2022
5 000,00 € Úrad vlády SR Vedátor
22. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v oblasti komunitného života
1052/2022
6 200,00 € Úrad vlády SR Žilinský samosprávny kraj
22. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v oblasti komunitného života
1094/2022
5 100,00 € Úrad vlády SR Žilinský samosprávny kraj
22. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci priamej podpory
1163/2022
9 724,00 € Úrad vlády SR Prešovský samosprávny kraj
22. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci priamej podpory
1178/2022
20 000,00 € Úrad vlády SR Nitriansky samosprávny kraj
22. December 2022
DOHODA O PRILEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A POSTUPE PRI REALIZÁCIÍ PREDMETU PLNENIA ZÁKAZKY
1181/2022
0,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Úrad vlády SR
22. December 2022
Zmluva o spolupráci na zabezpečenie tlače a distribúcie listinnej podoby Zbierky zákonov Slovenskej republiky
1236/2022
0,00 € Poradca podnikateľa, spol. s r. o. Úrad vlády SR
22. December 2022
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb s Európskou investičnou bankou
1150/2022
0,00 € Európska investičná banka Úrad vlády SR
22. December 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
739/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola M.R.Štefánika, Vajanského 35, 921 01 Piešťany
22. December 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
755/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Topoľová 8, Nitra
22. December 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
845/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, 91108 Trenčín
21. December 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
1018/2022
69 600,00 € Úrad vlády SR Univerzita Komenského v Bratislave (výskumník: Olena Voliarska, PhD.)
21. December 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
1031/2022
98 600,00 € Úrad vlády SR Univerzita Komenského v Bratislave (výskumník: Olha Luchenko, PhD.)
21. December 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
1033/2022
159 120,00 € Úrad vlády SR Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i. (výskumník: prof. Koryun Oganesyan)
21. December 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
1034/2022
173 520,00 € Úrad vlády SR Univerzita Komenského v Bratislave (výskumník: Dr. Ihor Shpetnyy)
21. December 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
1121/2022
98 600,00 € Úrad vlády SR Univerzita Komenského v Bratislave (výskumník: prof. Mariia Kazmyrchuk, PhD.)
21. December 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
1122/2022
173 520,00 € Úrad vlády SR Technická univerzita v Košiciach (výskumník: prof. Ivan Pavlenko, DSc.)
21. December 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
1124/2022
50 039,50 € Úrad vlády SR Technická univerzita v Košiciach (výskumník: Mgr. Oleksandr Sokolov)
21. December 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
1127/2022
141 840,00 € Úrad vlády SR Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, v.v.i. (výskumník: Ing. Vadym Zurnadzhy, PhD.)
21. December 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
1128/2022
Zrušená
141 840,00 € Úrad vlády SR Technická univerzita v Košiciach (výskumník: prof. Oleksandr Ivchenko, PhD.)