Centrálny register zmlúv

Správa štátnych hmotných rezerv SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Jún 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č. 26/OMaVS/2024
26/OMaVS/2024
96 000,00 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
18. Jún 2024
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných vecí č. 35/OMaVS/2024
35/OMaVS/2024
260,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR PhDr. Vladimír Gašparík
18. Jún 2024
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných vecí č. 39/OMaVS/2024
39/OMaVS/2024
283,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Pavol Dodek
18. Jún 2024
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných vecí č. 36/OMaVS/2024
36/OMaVS/2024
777,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Ivan Kozáček
14. Jún 2024
Darovacia zmluva č. 30/OMaVS/2024
30/OMaVS/2024
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Prešovská univerzita v Prešove
14. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí právnych služieb č. 41/OLP/2024
41/OLP/2024
208 800,00 € Čopák & partners, s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
12. Jún 2024
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných vecí č. 34/OMaVS/2024
34/OMaVS/2024
5 629,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR L.K.P., s. r. o.
11. Jún 2024
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok D 10/OFaR/2024
D 10/OFaR/2024
0,00 € Continental Tires Slovakia, s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
7. Jún 2024
Darovacia zmluva č. 28/OMaVS/2024
28/OMaVS/2024
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Obec Sedlice
5. Jún 2024
Zmluva o nájme služobného bytu č. 32/OMaVS/2024
32/OMaVS/2024
15 446,40 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Mgr. Tomáš Slávik, LL.M.
30. Máj 2024
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 9/OFaR/2024
D 9/OFaR/2024
0,00 € TAURIS, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
29. Máj 2024
Darovacia zmluva č. 25/OMaVS/2024
25/OMaVS/2024
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Obec Lemešany
15. Máj 2024
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 7/OFaR/2024
D 7/OFaR/2024
0,00 € Continental Tires Slovakia, s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
15. Máj 2024
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 5/OFaR/2024
D 5/OFaR/2024
0,00 € TAURIS, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
13. Máj 2024
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 8/OFaR/2024
D 8/OFaR/2024
0,00 € Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť Správa štátnych hmotných rezerv SR
30. Apríl 2024
Zmluva o ochraňovaní hmotných rezerv č. 31/ORŠHR/2024
31/ORŠHR/2024
819 720,00 € Poľnonákup TATRY, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
25. Apríl 2024
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 6/OFaR/2024
D 6/OFaR/2024
0,00 € BUDIŠ a. s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
19. Apríl 2024
Zmluva č. 24/KP/2024 /č. 923/S/SK o poskytnutí užívacích práv k systému JOSEPHINE
24/KP/2024 /č. 923/S/SK
2 980,00 € PROEBIZ s. r. o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby Správa štátnych hmotných rezerv SR
22. Apríl 2024
Príloha č. 11 - Návrh na plnenie kritérií - Obilné silo Hontianske Nemce 259
85/OMaVS/2022
0,00 € ČSOB Poisťovňa, a. s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
16. Apríl 2024
Dohoda č. 1/2024 - stredisko Vígľaš o zverení služobného motorového vozidla
1/2024 - stredisko Vígľaš
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy