Centrálny register zmlúv

Správa štátnych hmotných rezerv SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. September 2023
Zmluva o poskytovaní technickej služby 68/OMaVS/2023
68/OMaVS/2023
167 988,00 € Alanata a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
18. September 2023
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 17/OFaR/2023
D 17/OFaR/2023
0,00 € Tauris a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
18. September 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľnej veci č. 59/OMaVS/2023
59/OMaVS/2023
2 123,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Marián Augustín
18. September 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľnej veci č. 60/OMaVS/2023
60/OMaVS/2023
2 910,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Eduard Horný
11. September 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných vecí č. 67/OMaVS/2023
67/OMaVS/2023
75 586,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Euro FK s.r.o.
30. August 2023
Kúpna zmluva č. 66/ORŠHR/2023
66/ORŠHR/2023
48 105,79 € KORAKO plus, s. r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
23. August 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 63/OMaVS/2023
63/OMaVS/2023
0,00 € Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Správa štátnych hmotných rezerv SR
22. August 2023
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 19/OFaR/2023
D 19/OFaR/2023
0,00 € BUDIŠ a. s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
21. August 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľnej veci č. 58/OMaVS/2023
58/OMaVS/2023
11 700,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR B.M. Kávoviny, spol. s r. o.
21. August 2023
Rámcová dohoda č. 62/KP/2023
62/KP/2023
24 000,00 € Lamitec, spol. s r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
21. August 2023
Zmluva o poskytnutí služieb č. 65/OMaVS/2023
65/OMaVS/2023
119 999,88 € BETA - CARS, s. r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
15. August 2023
Kúpna zmluva č. 61/ORŠHR/2023
61/ORŠHR/2023
22 661,52 € KORAKO plus, s. r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
8. August 2023
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 15/OFaR/2023
D 15/OFaR/2023
0,00 € TAURIS, a. s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
8. August 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných vecí č. 55/OMaVS/2023
55/OMaVS/2023
483,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Daniel Krajčík
8. August 2023
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 16/OFaR/2023
D 16/OFaR/2023
0,00 € Continental Matador Rubber, s. r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
4. August 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných vecí č. 46/OMaVS/2023
46/OMaVS/2023
21 475,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR AUTOMONT s. r. o. Košice
4. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 44/ORŠHR/2023 o nájme mobilizačných rezerv
44/ORŠHR/2023
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR COLAS Slovakia, a.s.
1. August 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných vecí č. 57/OMaVS/2023
57/OMaVS/2023
1 060,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Ondrej Melicher
31. Júl 2023
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 8/OFaR/2023
D 8/OFaR/2023
0,00 € ATANI, s. r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
31. Júl 2023
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 13/OFaR/2023
D 13/OFaR/2023
0,00 € ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť Správa štátnych hmotných rezerv SR