Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Apríl 2024
Dohoda o náhrade škody č. 42/OF-2024
CPPO_ZM_42-OF-2024_2024
4 506,00 € Peter Dutko Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
12. Apríl 2024
Dohoda o splátkach
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-VO2-65-016-2023-PR_2024
1 454,00 € Anton Panák Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO)
12. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 176/MP-2024
CPPO_ZM_176-MP-2023_2024
198,35 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Miroslav Voľanský, Renáta Beľančinová
12. Apríl 2024
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-VT-VO-2-012-2024-Š_2024
7,00 € Štefan Tabaka Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO)
12. Apríl 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PO-OPP5-54-004-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) Samuel Miško
12. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 48/MP-2024
CPPO_ZM_48-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Prvá asociácia školského stravovania – 1. AŠKOS
12. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 39/MP-2024
CPPO_ZM_39-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Prešovský samosprávny kraj
10. Apríl 2024
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-KK-6-005/2024-ŠU_2024
136,08 € Patrik Štelbacký Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO)
5. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 47/MP-2024
CPPO_ZM_47-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Združenie miest a obcí Slovenska
4. Apríl 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ_ZM_PPZ-HCP-PO12-2024-009772-008_2024
0,00 € Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Prešov Miroslav Kucer
4. Apríl 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ_ZM_PPZ-HCP-PO12-2024-009773-008_2024
0,00 € Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Prešov Jozef Bliščák
28. Marec 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-KDI10-42-002-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) Vladimír Bachleda
27. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CP-PO_ZM_CPPO-OMP-2024-001430-007_2024
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mgr. Marek Filičko
27. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CP-PO_ZM_CPPO-OMP-2024-001429-008_2024
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Jozef Petras
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CP-PO_ZM_CPPO-OMP-2024-001434-007_2024
25 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mgr. Mária Štenko Fottová
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CP-PO_ZM_CPPO-OMP-2022-001439-007_2024
30 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mgr. Mário Fotta
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CP-PO_ZM_CPPO-OMP-2024-001452-008_2024
11 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Ing. Daniel Fuchs
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CP-PO_ZM_CPPO-OMP-2024-001416-007_2024
25 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Ing. Tomáš Novotný
22. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní č. 41/MP-2024
CPPO_ZM_41-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Ing. Tomáš Novotný
22. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 147/MP-2023
CPPO_ZM_147-MP-2023_2024
8 700,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mgr. Pavol Lojek a Ing. Monika Lojeková