Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. September 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
CPPO_ZM_115-OPU-2023_2023
23,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Vladislav Mihaľ
12. September 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-HE-OPP4-142-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO) Samuel Haburaj
11. September 2023
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-OPP2-144-024-2023_2023
159,12 € Mário Dzugas Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO)
8. September 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ_ZM_PPZ-HCP-PO12-2023-008047-018_2023
0,00 € Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Prešov Miroslav Kucer
8. September 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ_ZM_PPZ-HCP-PO12-2023-008050-018_2023
0,00 € Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Prešov Jozef Bliščák
8. September 2023
Kúpna zmluva č. 45/ON-2023
CPPO_ZM_45-ON-2023_2023
435,49 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Marcela Krištová
7. September 2023
Zmluva o ubytovaní č. 106/MP-2023
CPPO_ZM_106-MP-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mgr. Stanislava Arendáčová
5. September 2023
Zmluva o výpožičke č. 87/MP-2023
CPPO_ZM_87-MP-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
5. September 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 110/MP-2023
CPPO_ZM_110-MP-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) KANTORKA, n.o.
4. September 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PO-OPP5-79-007-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO) Samuel Miško
31. August 2023
Zmluva o poskytnutí služby
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-VO2-101-011-PR_2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ-PO) Mestský úrad Svidník
31. August 2023
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-VO2-85-004-2023-PR_2023
185,50 € Viliam Lazor Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO)
30. August 2023
Zmluva o nájme č. 89/MP-2023
CPPO_ZM_89-MP-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
28. August 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-KDI10-43-017-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO) Vladimír Bachleda
24. August 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
CPPO_ZM_107-MP-2023_2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
24. August 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PO-OPP4-147-001-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO) Marcela Siksová
24. August 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-KDI2-29-016-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO) Radovan Giňovský
24. August 2023
Zmluva o poskytnutí služby
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-VO2-78-013-PR_2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ-PO) Cyklomaratón Prešov
23. August 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke č. 01/2010/OE
CPPO_D01_01-2010-OE_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Dobrovoľná požiarna ochrana SR
23. August 2023
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
ZBH7-101-007/2023
37,40 € Ministerstvo vnútra SR (ZBHaZZ v Humennom) Ing. Ľubica Myšľanová