Centrálny register zmlúv

Športové centrum polície

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Január 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-1-2023_2023
0,00 € Alexander Fabo Športové centrum polície
27. August 2018
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-103-23-2018_2018
0,00 € Alexandra Nagyová Športové centrum polície
12. Február 2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-2-3-2019_2019
0,00 € Alica Ondrejičková Športové centrum polície
8. Január 2020
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-2020_2020
0,00 € Alica Ondrejičková Športové centrum polície
24. Marec 2015
Rámcová zmluva pre hromadné cestovné poistenie
SCP_ZM_SCP-58-2015_2015
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Športové centrum polície
14. Marec 2019
Hromadná poistná zmluva
SCP_ZM_SCP-35-2019_2019
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Športové centrum polície
16. Marec 2020
Hromadná poistná zmluva pre cestovné poistenie s prihlasovaním jednotlivých zahraničných pracovných ciest
SCP_ZM_SCP-44-2020_2020
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Športové centrum polície
7. August 2018
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-103-3-2018_2018
0,00 € Andrea Stranovská Športové centrum polície
7. Október 2020
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-57-2020_2020
0,00 € Andrej Bician Športové centrum polície
20. August 2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-2-37-2019_2019
0,00 € Anna Pisárová Športové centrum polície
8. Január 2020
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-1-2020_2020
0,00 € Anna Pisárová Športové centrum polície
8. Január 2021
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-4-25-2021_2021
0,00 € Anna Pisárová Športové centrum polície
24. Júl 2012
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
SSR_ZM_SSR-74-2012_2012
35 280,00 € Basket BB občianske združenie Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
15. August 2018
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
Dohoda o použití súkr.mot.vozidla č. SCP_ZM_SCP-103-6-2018_2018
0,00 € Boris Stanko Športové centrum polície
3. Február 2015
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
SCP_ZM_SCP-23-2015_2015
6 000,00 € Box Club Stavbár Nitra Športové centrum polície
11. Január 2016
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
SCP_ZM_SCP-09-2016_2016
0,00 € Box Club Stavbár Nitra Športové centrum polície
28. Jún 2016
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
SCP_ZM_SCP-65-2016_2016
7 312,50 € Box Club Stavbár Nitra Športové centrum polície
20. December 2016
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
SCP_ZM_SCP-111-2016_2017
15 187,50 € Box Club Stavbár Nitra Športové centrum polície
19. December 2017
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
SCP_ZM_SCP-116-2017_2018
15 187,50 € Box Club Stavbár Nitra Športové centrum polície
20. December 2018
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
SCP_ZM_SCP-133-2018_2019
15 500,00 € Box Club Stavbár Nitra Športové centrum polície