Centrálny register zmlúv

Športové centrum polície

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. December 2019
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
SCP_ZM_SCP-125-2019_2020
15 500,00 € Box Club Stavbár Nitra Športové centrum polície
31. December 2020
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
SCP_ZM_SCP-124-2020_2021
15 750,00 € Box Club Stavbár Nitra Športové centrum polície
10. December 2021
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
SCP_ZM_SCP-93-2021_2022
15 750,00 € Box Club Stavbár Nitra Športové centrum polície
28. Júl 2022
Zmluva o nájme hnuteľných vecí
SCP_ZM_SCP-59-2022_2022
8 925,00 € Box Club Stavbár Nitra Športové centrum polície
13. August 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o prenájme nebytových priestorov
SCP_ZM_SCP-93-1-2021_2022
0,00 € Box Club Stavbár Nitra Športové centrum polície
8. August 2018
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-103-4-2018_2018
0,00 € Branislav Slamka Športové centrum polície
8. August 2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-2-27-2019_2019
0,00 € Branislav Slamka Športové centrum polície
14. Január 2020
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-24-2020_2020
0,00 € Branislav Slamka Športové centrum polície
26. Marec 2020
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-44-2020_2020
0,00 € Branislav Slamka Športové centrum polície
26. Marec 2015
Zmluva o dodávke a odbere tepla
SCP_ZM_SCP-61-2015_2015
0,00 € Bratislavská teplárenská, a.s. Športové centrum polície
7. November 2011
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
SSR_ZM_PZ00081113_014_2011
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
19. Január 2015
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
SCP_ZM_PZ00081113_014_2015
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Športové centrum polície
13. Apríl 2015
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
SCP_ZM_PZ00198041-001_2015
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Športové centrum polície
12. Júl 2021
Dohoda o uznaní dlhu a vydaní bezdôvodného obohatenia
SCP_ZM_SCP-47-2021_2021
650,09 € Centrum podpory Bratislava Športové centrum polície
21. August 2014
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
SSR_ZM_SSR-90-2014_2014
0,00 € Centrum účelových zariadení Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
26. Jún 2017
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb
SCP_ZM_SCP-54-2017_2017
0,00 € Centrum účelových zariadení Športové centrum polície
9. Máj 2018
Zmluva o bezodplatnom prevode správy majetku štátu
SCP_ZM_SCP-62-2018_2018
0,00 € Centrum účelových zariadení Športové centrum polície
4. Marec 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
SCP_ZM_SCP-32-2019_2019
Doplnená
18 615,00 € Centrum účelových zariadení Športové centrum polície
29. Júl 2014
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb
SSR_ZM_SSR-89-2014_2014
0,00 € Centrum účelových zariadení, Rekreačná 13, Piešťany, stredisko Inštitút pre verejnú správu Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
22. Jún 2015
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb
SCP_ZM_SCP-90-2015_2015
0,00 € Centrum účelových zariadení, Rekreačná 13, Piešťany, stredisko Inštitút pre verejnú správu Športové centrum polície