Centrálny register zmlúv

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Apríl 2013
Dodatok č. 01 k zmluve o dodávke plynu
CUZ-KR_ZM_4-2013-24_2013
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
8. Apríl 2013
Dodatok č. 1/2013 k zmluve o dodávke plynu
CUZ-KR_ZM_4-2013-22_2013
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
8. Apríl 2013
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ-KR_ZM_4-2013-23_2013
0,00 € Orange, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
18. Marec 2013
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
CUZ-KR_ZM_4-2013-20_2013
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
18. Marec 2013
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
CUZ-KR_ZM_4-2013-21_2013
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
6. Marec 2013
Zmluva o spolupráci
RZ-T_ZM_3-2012-38_2012
0,00 € Región Vysoké Tatry Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra SR TATRY
6. Marec 2013
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ-KR_ZM_4-2013-15_2013
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
6. Marec 2013
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ-KR_ZM_4-2013-16_2013
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
6. Marec 2013
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ-KR_ZM_4-2013-17_2013
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
6. Marec 2013
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ-KR_ZM_4-2013-18_2013
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
6. Marec 2013
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ-KR_ZM_4-2013-19_2013
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
5. Marec 2013
Zmluva o prevzatí fliaš a nájme fliaš
CUZ-KR_ZM_4-2013-13_2013
0,00 € LINDE GAS k. s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
5. Marec 2013
Zmluva o akceptácii platobných kariet
CUZ-KR_ZM_4-2013-14_2013
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
20. Február 2013
Zmluva o všeobecných nákupných podmienkach
CUZ-KR_ZM_4-2013-12_2013
0,00 € LUNYS, s.r.o. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
18. Február 2013
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
CUZ-KR_ZM_4-2013-9_2013
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
18. Február 2013
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
CUZ-KR_ZM_4-2013-10_2013
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
18. Február 2013
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
CUZ-KR_ZM_4-2013-11_2013
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
11. Február 2013
Zamestnávateľská zmluva
CUZ-KR_ZM_4-2013-7_2013
0,00 € STABILITA, d.d.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
11. Február 2013
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení
CUZ-KR_ZM_4-2013-8_2013
0,00 € OTIS Výťahy, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
7. Február 2013
Poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby
CUZ-KR_ZM_4-2013-5_2013
0,00 € Union poisťovňa, a.s Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec