Centrálny register zmlúv

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Jún 2013
Zmluva o spolupráci
CUZ-KR_ZM_4-2013-32_2013
0,00 € Región Vysoké Tatry Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
9. Máj 2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny
CUZ-KR_ZM_4-2013-28_2013
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
9. Máj 2013
Zmluva o pripojení č. 0100770461
CUZ-KR_ZM_4-2013-29_2013
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
9. Máj 2013
Zmluva o pripojení č. 0100770462
CUZ-KR_ZM_4-2013-30_2013
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
9. Máj 2013
Zmluva o pripojení č. 0100770463
CUZ-KR_ZM_4-2013-31_2013
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
7. Máj 2013
Mandátna zmluva
CUZ-KR_ZM_4-2013-26_2013
0,00 € Union poisťovňa, a.s Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
7. Máj 2013
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielov č. 29/96
CUZ-KR_ZM_4-2013-27_2013
0,00 € Plynoservis, Emil Bednarčík Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
29. Apríl 2013
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
CUZ-KR_ZM_4-2013-25_2013
0,00 € Lýdia Polovková Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
9. Apríl 2013
Dodatok č. 01 k zmluve o dodávke plynu
CUZ-KR_ZM_4-2013-24_2013
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
8. Apríl 2013
Dodatok č. 1/2013 k zmluve o dodávke plynu
CUZ-KR_ZM_4-2013-22_2013
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
8. Apríl 2013
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ-KR_ZM_4-2013-23_2013
0,00 € Orange, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
18. Marec 2013
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
CUZ-KR_ZM_4-2013-20_2013
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
18. Marec 2013
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
CUZ-KR_ZM_4-2013-21_2013
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
6. Marec 2013
Zmluva o spolupráci
RZ-T_ZM_3-2012-38_2012
0,00 € Región Vysoké Tatry Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra SR TATRY
6. Marec 2013
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ-KR_ZM_4-2013-15_2013
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
6. Marec 2013
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ-KR_ZM_4-2013-16_2013
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
6. Marec 2013
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ-KR_ZM_4-2013-17_2013
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
6. Marec 2013
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ-KR_ZM_4-2013-18_2013
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
6. Marec 2013
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
CUZ-KR_ZM_4-2013-19_2013
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
5. Marec 2013
Zmluva o prevzatí fliaš a nájme fliaš
CUZ-KR_ZM_4-2013-13_2013
0,00 € LINDE GAS k. s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec