Centrálny register zmlúv

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Október 2012
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
RZ-T_ZM_3-2012-30_2012
0,00 € Sintra, spol. s r.o. Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra SR TATRY
4. Október 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o krátkodobom prenájme
RZ-T_ZM_3-2012-29_2012
0,00 € Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra SR TATRY Lýdia Polovková
20. Júl 2012
Zmluva o krátkodobom prenájme
RZ-T_ZM-3-2012-27_2012
0,00 € Rekreačné zariadenie MV SR TATRY Lýdia Polovková
20. Júl 2012
Zmluva o spolupráci
RZ-T_ZM_3-2012-26_2012
0,00 € Region VysokéTatry Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra SR TATRY
20. Júl 2012
Zmluva o ubytovaní
RZ-T_ZM_3-2012-28_2012
0,00 € Rekreačné zariadenie MV SR TATRY Igor Huščava
20. Júl 2012
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
RZ-T_ZM_3-2012-23_2012
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra SR TATRY
20. Júl 2012
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
RZ-T_ZM_3-2012-24_2012
0,00 € Podtatranská vodárenska spoločnosť, a.s. Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra SR TATRY
20. Júl 2012
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vod
RZ-T_ZM_3-2012-25_2012
0,00 € Podtatranská vodárenska spoločnosť, a.s. Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra SR TATRY
3. Júl 2012
Zmluva o akceptácii platobných kariet a užívaní zariadenia
RZ-T_ZM_3-2012-22_2012
0,00 € Všeobecná úvrová banka, a.s. Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra SR TATRY
18. Máj 2012
Zmluva o výpôžičke vecí
RZ-T_ZM_3-2012-19_2012
0,00 € FIRMA JURIŠTA MILAN Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra SR TATRY
18. Máj 2012
Mandátna zmluva č. 21741092
RZ-T_ZM_3-2012-20_2012
0,00 € UNION Poisťovńa Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra SR TATRY
11. Máj 2012
Zmluva o výkone prác
RZ-T_ZM_3-2012-18_2012
0,00 € Ing. Marta Fendeková - UBYT Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra SR TATRY
26. Apríl 2012
Hromadná licenčná zmluva
RZ-T_ZM_3-2012-16_2012
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rekreačné zariadenie ministerstva vnútra SR TATRY
26. Apríl 2012
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. W735281 a W735281a
RZ-T_ZM_3-2012-9_2012
0,00 € Asseco Solutions, a.s. Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra SR TATRY
26. Apríl 2012
Dodatok k mandátnej zmluve o prechode práv a povinnosti mandatára
RZ-T_ZM_3-2012-17_2012
0,00 € Petra Michlíková - PBS Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra SR TATRY
24. Apríl 2012
Zamestnávateľská zmluva 100004164
RZ-T_ZM_3-2012-14_2012
0,00 € STABILITA , d.d.s., a.s. Rekreačné zariadenie ministerstva vnútra SR TATRY
24. Apríl 2012
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení
RZ-T_ZM_3-2012-15_2012
0,00 € OTIS Výťahy, spol. s r.o. Rekreačné zariadenie ministerstva vnútra SR TATRY
20. Apríl 2012
Zamestnávateľská zmluva 42234433PO1765
RZ-T_ZM_3-2012-13_2012
0,00 € ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. Rekreačné zariadenie ministerstva vnútra SR TATRY
19. Apríl 2012
Kúpna zmluva
RZ-T_ZM_3-2012-8_2012
27 510,98 € SINTRA spol. s.r.o. Rekreačné zariadenie ministerstva vnútra SR TATRY
19. Apríl 2012
Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb 063549800CRZ
RZ-T_ZM_3-2012-11_2012
0,00 € SLOVNAFT a.s. Rekreačné zariadenie ministerstva vnútra SR TATRY