Centrálny register zmlúv

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Marec 2013
Zmluva o akceptácii platobných kariet
CUZ-KR_ZM_4-2013-14_2013
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
20. Február 2013
Zmluva o všeobecných nákupných podmienkach
CUZ-KR_ZM_4-2013-12_2013
0,00 € LUNYS, s.r.o. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
18. Február 2013
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
CUZ-KR_ZM_4-2013-9_2013
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
18. Február 2013
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
CUZ-KR_ZM_4-2013-10_2013
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
18. Február 2013
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
CUZ-KR_ZM_4-2013-11_2013
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
11. Február 2013
Zamestnávateľská zmluva
CUZ-KR_ZM_4-2013-7_2013
0,00 € STABILITA, d.d.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
11. Február 2013
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení
CUZ-KR_ZM_4-2013-8_2013
0,00 € OTIS Výťahy, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
7. Február 2013
Poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby
CUZ-KR_ZM_4-2013-5_2013
0,00 € Union poisťovňa, a.s Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
6. Február 2013
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. W735281
CUZ-KR_ZM-4-2013-5_2013
0,00 € Asseco Solutions, a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
4. Február 2013
Zamestnávateľská zmlvua
CUZ-KR_ZM-4-2013-4_2013
0,00 € ING Tatry-Sympatia, d.d.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
29. Január 2013
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve
CUZ-KR_ZM-4-2013-1_2013
0,00 € Tatranská mliekáreň a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
29. Január 2013
Dohoda o všeobecných nákupných podmienkach
CUZ-KR_ZM-4-2013-2_2013
0,00 € Hydina Slovensko s.r.o. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
29. Január 2013
Dodatok č. 3 ku Kúpnej zmluve
CUZ-KR_ZM-4-2013-3_2013
0,00 € Sintra, spol. s r.o. Centrum účelových zariadení, stredisko Kremenec
16. Január 2013
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve
RZ-T_ZM_3-2012-37_2012
0,00 € Sintra, spol. s r.o. Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra SR TATRY
10. Január 2013
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
RZ-T_ZM_3-2012-36_2012
0,00 € Tatranská mliekáreň a.s. Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra SR TATRY
9. Január 2013
Zmluva č. 008202012 o poskytovaní právnej služby
RZ-T_ZM_3-2012-35_2012
0,00 € Advokátska kancelária JUDr. Štefan Prevozňák s. r. o. Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra SR TATRY
8. Január 2013
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
RZ-T_ZM_3-2012-34_2012
0,00 € Diamon, s. r. o. Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra SR TATRY
2. Január 2013
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A6211477
RZ-T_ZM_3-2012-33_2012
0,00 € Orange, a.s. Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra SR TATRY
18. December 2012
Rámcová zmluva pre poskytnutie zážitkovej služby "Večer v Nestville parku"
RZ-T_ZM_3-2012-32_2012
0,00 € BGV, s.r.o. (Nestville Distillery) Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra SR TATRY
30. November 2012
Zmluva o dodávke plynu
RZ-T_ZM_3-2012-31_2012
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra SR TATRY