Centrálny register zmlúv

Centrum účelových zariadení

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2011
Kúpna zmluva-mrazená hydina
RZ-PLE_ZM_ZPT-KRE-1-1-2011_2011
6 446,00 € Podtatranská hydina a.s. Slávkovská cesta 54, 060 01 Kežmarok RZ MV SR PLESNIVEC Vysoké Tatry
1. Marec 2011
Kúpna zmluva-chlieb,pečivo a pekárenské výrobky
RZ-PLE_ZM_ZPT-KRE-1-2-2011_2011
5 554,00 € B- Max Ján Šebest, Irena Šebestová právny nástupca, Petržalská 5 Kežmarok RZ MV SR Plesnivec, Vysoké Tatry
1. Marec 2011
Kúpna zmluva-mlieko a mliečne výrobky
RZ-PLE_ZM_ZPT-KRE-1-3-2011_2011
12 834,72 € Tatranská mliekareň a .s. Nad Traťou 26, 060 01 Kežmarok RZ MV SR PLESNIVEC Vysoké Tatry
1. Marec 2011
Kúpna zmluva - Čerstvé ovocie a zelenina
RZ-PLE_ZM_ZPT-KRE-1-5-2011_2011
7 667,00 € Lunys s.r.o, Vodárenska 38, Poprad RZ MV SR PLESNIVEC Vysoké Tatry
1. Marec 2011
Kúpna zmluva - Mrazená zelenina a ryby
RZ-PLE_ZM_ZPT-KRE-1-6-2011_2011
1 886,93 € DC Nordia s.r.o Staničná 9, Poprad - Matejovce RZ MV SR PLESNIVEC Vysoké Tatry
1. Marec 2011
Kúpna zmluva - potraviny, alko nápoje, konzervov.zelenina
RZ-PLE_ZM_ZPT-KRE-1-7-2011_2011
17 903,61 € Sintra s.r.o Plúhová 2 Bratislava, OZ Zdroj, Hraničná 14, Poprad RZ MV SR Plesnivec Vysoké Tatry
1. Marec 2011
Kúpna zmluva - Múčniky
RZ-PLE_ZM_ZPT-KRE-1-8-2011_2011
1 402,00 € Cukráreň J+R Jacková Helena, Lidická 1613, Poprad Matejovce RZ MV SR Plesnivec, Vysoké Tatry