Centrálny register zmlúv

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Marec 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
120/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Zdeno Števčík
11. Marec 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
121/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Róbert Balyo
11. Marec 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
122/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Peter Fazekaš
11. Marec 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
124/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Michal Patrylák
11. Marec 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
123/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Pavel Sihelský
11. Marec 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
125/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik JUDr. Vladimír Matovič
11. Marec 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
126/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Andrej Gáloš
11. Marec 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
128/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Milan Adaška
11. Marec 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
127/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Juraj Ivan
11. Marec 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
129/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Viliam Kočiš
11. Marec 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
130/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ľuboš Lehocký
11. Marec 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
131/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Peter Horňáček
11. Marec 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
132/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Jozef Szomolay
11. Marec 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
133/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Jozef Kyseľ
11. Marec 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
135/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Tomáš Hradil
11. Marec 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
136/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Milan Maslák
11. Marec 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
137/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Jozef Martvoň
10. Marec 2024
Zmluva o dielo - Svätý Jur - rekonštrukcia Staromlynského (Jurského) potoka - vypracovanie geometrických plánov a geodetických elaborátov na majetkovo právne vysporiadanie stavby v rozsahu trvalého a dočasného záberu
134/2024-BA
35 881,76 € GEOASK, s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
9. Marec 2024
Dohoda o uložení inžinierskych sietí v ochrannom pásme vodného toku "SO 02 Vonkajší vodovod a SO 03 Vonkajšia kanalizácia splašková"
108/2024-RK
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
9. Marec 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
113/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mgr. Mária Hudecová