Centrálny register zmlúv

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Marec 2024
Zmluva o dielo - PD - Výmena krytiny budova Povodia váhu Čadca
146/2024-RK
864,00 € ARST s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
15. Marec 2024
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 1154/2017-PN , upresnenie predmetu nájmu
1155/2022-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Trenčiansky samosprávny kraj
14. Marec 2024
k.ú. Banská Bystrica - Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena, ktorým sa mení in rem na in personam
145/2024-BB
0,00 € Židovská náboženská obec Banská Bystrica SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
13. Marec 2024
k.ú. Ladomirová, odpredaj majetku štátu
140/2024-TV
598,80 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Jaroslav Sičák
13. Marec 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Môťová, z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "Doplnenie verejného osvetlenia na hrádzi vodnej nádrže Môťová"
141/2024-BB
6,08 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mesto Zvolen
13. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2502/2023-BA zo dňa 19.10.2023 - k.ú. Skalica
142/2024-BA
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mesto Skalica
13. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Dohode o urovnaní č. 2503/2023-BA zo dňa 19.10.2023 - k.ú. Skalica
143/2024-BA
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mesto Skalica
13. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní servisných služieb "Údržba a podpora informačného systému TIS - 2023" - aktualizácia ceny za Služby podpory a údržby TIS SVP
144/2024-PR
0,00 € Vision IT Solutions, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11. Marec 2024
Zmluva o dielo - Revitalizácia koryta Klátovského ramena v obci Trhová Hradská
138/2024-BA
234 464,16 € T M G , a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11. Marec 2024
Nájomná zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena k.ú. Trestené pri Hornáde, SO531 Dažďová kanalizácia - Zberač č. 1
118/2024-KE
1 575,74 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Valaliky Industrial Park, s.r.o.
11. Marec 2024
k.ú. Banská Bystrica, LV č. 4073,6012, zriadenie VB pre stavbu P1113-Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami 2 úsek Preložka VN vedenia pri štadióne
112/2024-BB
1 155,22 € Mesto Banská Bystrica SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11. Marec 2024
k.ú. Šumiac, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v rámci stavby: Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy, 2 etapa I/66 Vaľkovňa - Šumiac.
139/2024-BB
122,27 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Slovenská správa ciest
11. Marec 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
119/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Bryan Kollár
11. Marec 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
120/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Zdeno Števčík
11. Marec 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
121/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Róbert Balyo
11. Marec 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
122/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Peter Fazekaš
11. Marec 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
124/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Michal Patrylák
11. Marec 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
123/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Pavel Sihelský
11. Marec 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
125/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik JUDr. Vladimír Matovič
11. Marec 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
126/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Andrej Gáloš