Centrálny register zmlúv

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Marec 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
128/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Milan Adaška
11. Marec 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
127/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Juraj Ivan
11. Marec 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
129/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Viliam Kočiš
11. Marec 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
130/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ľuboš Lehocký
11. Marec 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
131/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Peter Horňáček
11. Marec 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
132/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Jozef Szomolay
11. Marec 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
133/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Jozef Kyseľ
11. Marec 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
135/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Tomáš Hradil
11. Marec 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
136/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Milan Maslák
11. Marec 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
137/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Jozef Martvoň
10. Marec 2024
Zmluva o dielo - Svätý Jur - rekonštrukcia Staromlynského (Jurského) potoka - vypracovanie geometrických plánov a geodetických elaborátov na majetkovo právne vysporiadanie stavby v rozsahu trvalého a dočasného záberu
134/2024-BA
35 881,76 € GEOASK, s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
9. Marec 2024
Dohoda o uložení inžinierskych sietí v ochrannom pásme vodného toku "SO 02 Vonkajší vodovod a SO 03 Vonkajšia kanalizácia splašková"
108/2024-RK
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
9. Marec 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
113/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mgr. Mária Hudecová
9. Marec 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
114/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik JUDr. Nicole Oravkinová
9. Marec 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
115/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Pavol Ďurík
9. Marec 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
116/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Bc. Lukáš Trandžík
9. Marec 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
117/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Michal Vyšný
8. Marec 2024
Dodatok č. 7 k Poistnej zmluve č. 1009901277 - aktualizácia zoznamu majetku "upravené vodné toky a ochranné hrádze"
107/2024-PR
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
8. Marec 2024
Dohoda o uznaní záväzku a splátkovom kalendári
109/2024-PR
430,20 € Bc. Jozef Naď SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
7. Marec 2024
odpredaj majetku štátu - k.ú. Detva
110/2024-BB
1 164,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Igor Slemenská a Dana Slemenská