Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 04/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 453/2022
1 055,00 € doc. JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 49/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 452/2022
740,00 € MUDr. Viktória Briškárová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. November 2022
ZMLUVA O NÁJME uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
UPJŠ – 666/2022
260,00 € René Stráňai Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. November 2022
Zmluva o poskytovaní služby TSSMonitoring PREMIUM č. SK-00/00/2022/01
UPJŠ - 664/2022
960,00 € TSS Group a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 06/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 454/2022
758,00 € doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 07/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 455/2022
1 115,00 € doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 53/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 456/2022
1 680,00 € RNDr. Dominika Capková, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. November 2022
ZMLUVA O NÁJME uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
UPJŠ - 665/2022
117,48 € Mgr. Jozef Bogľarský Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. November 2022
Zmluva o vzájomnej spolupráci č. SEĽUZ-141-14/2022-OdRĽZ medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
UPJŠ - 606/2022
0,00 € Ministerstvo obrany SR Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 47/2022/20
UPJŠ - Erasmus 444/2022
740,00 € MUDr. Ingrid Nerantzakis Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 45/2022/2023
UPJŠ - 435/2022
950,00 € PhDr. Zuzana Szattlerová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. November 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium Číslo zmluvy 97/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 426/2022
3 316,00 € Tabišová Simona Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. November 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium Číslo zmluvy 84/2022/2023
UPJŠ – Erasmus 415/2022
Doplnená
4 522,00 € Schmiedt Dominik Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. November 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium Číslo zmluvy 72/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 421/2022
1 766,00 € Plotnytska Anastasiia Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 46/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 436/2022
740,00 € doc. MUDr. Silvia Farkašová Iannaccone, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 44/2022/2023
UPJŠ - 437/2022
1 365,00 € RNDr. Ivana Šišoláková, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 43/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 438/2022
1 365,00 € RNDr. Radka Gorejová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenia medzi krajinou programu a partnerskou krajinou na akademický rok 2022/2023 Číslo zmluvy 3/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 439/2022
1 535,00 € Mgr. Martina Martausová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 05/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 440/2022
1 055,00 € Mgr. Viktória Kráľová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenia medzi krajinou programu a partnerskou krajinou na akademický rok 2022/2023 Číslo zmluvy 2/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 447/2022
1 535,00 € prof. Mgr. Renáta Panocová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach