Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 54/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 459/2023
1 620,00 € doc. RNDr. Miroslav Almáši, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
25. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium Číslo zmluvy 103/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 457/2023
2 741,00 € Uhrin Anton Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
25. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium Číslo zmluvy 59/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 443/2023
2 777,00 € Lebedenko Karina Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
25. Október 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI NA RIEŠENÍ PROJEKTU APVV-22-0078
UPJŠ - 569/2023
31 584,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Október 2023
ZMLUVA o podpore, uskutočňovaní a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia MZ SR
UPJŠ - 566/2023
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Október 2023
Zmluva o nájme - nehnuteľnosti a nebytové priestory nachádzajúcich sa na Medickej ul. v Košiciach, LV č. 1167, k. ú. Košice – Terasa
UPJŠ - 567/2023
3 283,89 € Ivan Hudaček - Tenistar Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 40/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 418/2023
880,00 € prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 42/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 419/2023
880,00 € RNDr. Natália Raschmanová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 43/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 420/2023
880,00 € RNDr. Andrea Parimuchová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 58/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 421/2023
1 255,00 € Zuzana Janitorová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 45/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 422/2023
1 320,00 € RNDr. Jana Mašlanková, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 59/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 423/2023
1 255,00 € Renáta Rozmanová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 57/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 424/2023
915,00 € RNDr. Lucia Slovinská, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 63/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 425/2023
1 190,00 € Mgr. Ladislav Kručanica, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 62/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 426/2023
1 190,00 € Mgr. Dávid Kaško, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Október 2023
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 56/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 427/2023
1 050,00 € RNDr. Ivana Sotáková, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2023/2024 číslo zmluvy 13/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 428/2023
420,00 € Ivana Večurkovská Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2023/2024 číslo zmluvy 14/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 429/2023
540,00 € Michal Ivanisko Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2023/2024 číslo zmluvy 12/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 430/2023
540,00 € Mária Paračková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2023/2024 číslo zmluvy 11/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 431/2023
770,00 € Dominik Volavka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach