Centrálny register zmlúv

Trnavská univerzita so sídlom v Trnave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Marec 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
TvU_2024_Re_29
0,00 € MAGNA ENERGIA, a.s. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
23. Máj 2024
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie (Licenčná zmluva) č. 2/017/2024
TvU_2024_PdF_41
184,50 € PedDr. Vladimíra Poláčková Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
23. Máj 2024
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie (Licenčná zmluva) č. 2/018/2024
TvU_2024_PdF_42
60,00 € Ing. Miroslav Beňo, PhD. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
23. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2024-ŠD-10323
TvU-2024-ŠD-10323
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Klepach Artem
23. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2024-ŠD-3424
TvU-2024-ŠD-3424
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Melicherová Vanesa
23. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2024-ŠD-3724
TvU-2024-ŠD-3724
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Boháčová Bibiána Adriana
23. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2024-ŠD-3624
TvU-2024-ŠD-3624
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Valková Viktória
20. Máj 2024
Darovacia zmluva
TvU_2024_PF_11
6 000,00 € Slovenská aliancia moderného obchodu Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
20. Máj 2024
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie (Licenčná zmluva) č. 2/016/2024
TvU_2024_PdF_40
50,00 € Ivana Cimermanová Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
20. Máj 2024
Kúpna zmluva
TvU_2024_Re_45
14 433,36 € SOFOS a.s. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
16. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení klinickej praxe
TvU_2024_FZSP_11
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP RK – Fakultná nemocnica Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
13. Máj 2024
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie (Licenčná zmluva) č. 2/015/2024
TvU_2024_PdF_39
50,00 € prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
10. Máj 2024
Zmluva o dielo č. 1/002/2024
TvU_2024_FF_10
157 000,00 € Kira, n.o. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
10. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služby- psychologickej praxe študenta denného magisterského štúdia
TvU_2024_FF_11
0,00 € Základná škoíla Jarná 20 Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
9. Máj 2024
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie (Licenčná zmluva) č. 2/014/2024
TvU_2024_PdF_37
60,00 € PaedDr. Miroslav Olvecký, PhD. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
9. Máj 2024
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie (Licenčná zmluva) č. 2/013/2024
TvU_2024_PdF_38
0,00 € doc. Mgr. Hana Vančová, PhD. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
2. Máj 2024
Partnerská zmluva
TvU_2024_Re_41
0,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
2. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služby- psychologickej praxe študenta denného magisterského štúdia
TvU_2024_FF_09
0,00 € Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
25. Apríl 2024
Darovacia zmluva
TvU_2024_PF_10
1 000,00 € Mecom Group, s.r.o Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
TvU_2024_Re_40
0,00 € Obchodná akadémia Trnavská univerzita so sídlom v Trnave