Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 037/2023
037/2023/TnUAD
83 400,00 € BYTOP, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
106/2023/TnUAD
0,00 € Carac, s.r.o., Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. December 2021
Kúpna zmluva
205/2021/TnUAD
Doplnená
29 150,00 € CC TRADE, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. November 2020
Rámcová dohoda o odbornej a technickej spolupráci
087/2020/TnUAD
0,00 € Cech zváračských odborníkov Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28. August 2018
Rámcová zmluva o spolupráci pri výskumnej činnosti
105/2018/TnUAD
0,00 € CEIT, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. December 2015
Výpoveď Kúpnej zmluvy č. 201535083_Z
160/2015/TnUAD
0,00 € CENTRALCHEM, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Október 2011
Zmluva o praktickej vyucbe
84/2011/TnUAD
Doplnená
0,00 € Centrum liecebnej rehabilitacie, s. r. o. Nemsova Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. November 2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 21.9.2011
169/2012/TnUAD
Doplnená
3 548,30 € Centrum liečebnej rehabilitácie, s.r.o. Nemšová Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. Október 2019
Memorandum o spolupráci
187/2019/TnUAD
0,00 € Centrum pre využitie pokročilých materiálov (CEMEA) SAV Vedeckovýskumné centrum excelentnosti pre materiálový a interdisciplinárny výskum (SlovakION) STU v Bratislave Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá (FunGlass) Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Marec 2017
Zmluva o spolupráci
012/2017/TnUAD
0,00 € Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri Spojenej škole internátnej v Trenčíne Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20. Január 2015
Zmluva o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu „Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II-NISPEZ II
008/2015/TnUAD
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Január 2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný Informačný Systém Podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k elektornickým informačným zdrojom
016/2012/TnUAD
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20. Október 2015
Zmluva o sprístupnení k integrovanému systému služieb Centra vedecko-technických informácií SR
141/2015/TnUAD
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. December 2019
Zmluva o spolupráci
233/2019/TnUAD
Doplnená
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. November 2016
Zmluva o výpožičke teleprezentačných zariadení
090/2016/TnUAD
0,00 € Centrum vedecko-technických informácii SR Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. November 2016
Zmluva o poskytovaní expertných podporných služieb
107/2016/TnUAD
Doplnená
0,00 € Centrum vedecko-technických informácii SR Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. Júl 2023
Zmluva o umeleckom výkone a licenčná zmluva
166/2023/TnUAD
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
17. Jún 2014
Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka
071/2014/TnUAD
0,00 € Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28. Máj 2021
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi
074/2021/TnUAD
0,00 € Centrum zdravia Humenné, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. August 2023
Zmluva o certifikácií systému 100/2023
192/2023/TnUAD
11 484,00 € CERTICOM, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne