Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na čiastočné pokrytie cestovných náhrad súvisiacich s výskumno-vzdelávacím pobytom doktorandov na partnerských inštitúciách v rámci projektu Horizont 2020 "Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá"
164/2022/TnUAD
2 254,44 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Abel Woldu Ourgessa
12. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu č. SMS/VALENCIA/2022/2023
200/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Adam Kostka
23. August 2018
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu č. 45868-MOB-00004/SMS/VILNIUS/2018/2019
103/2018/TnUAD
2 086,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Adam Pristach
11. Január 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 22.12.2010
98/2011/TnUAD
270,30 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne ADOS-SALUS, s.r.o
15. November 2016
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie pre zdravotnícke povolanie sestra
111/2016/TnUAD
350,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Adriana Halčinová
12. September 2018
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu č. 34934-MOB-00083/SMS/ZLÍN01/2018/2019
121/2018/TnUAD
1 876,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Adriana Martošová
12. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu č. SMS/VALENCIA/2022/2023
197/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Adriána Radbová
24. September 2018
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
132/2018/TnUAD
48,90 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Advokátska kancelária JUDr. Martin BARTKO – JUDr. Silvia BARTKOVÁ
19. Január 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
003/2016/TnUAD
20,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne AFC Trenčín OZ
11. Január 2012
Dodatok č. 5 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 27.1.2006
105/2011/TnUAD
127,20 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Agentúra domácej ošetrovateľskej služby - Červená, s.r.o. v Ilave
11. Január 2012
Dodatok č. 5 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 7.1.2007
102/2011/TnUAD
Doplnená
333,90 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Agentúra domácej ošetrovateľskej služby RADOS PB, s.r.o.
11. Január 2012
Dodatok č. 3 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 1.12.2006
103/2011/TnUAD
47,70 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Agentúra domácej ošetrovateľskej služby Sestrička, s.r.o.
11. Január 2012
Dodatok č. 5 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 30.11.2006
99/2011/TnUAD
127,20 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Agentúra domácej ošetrovateľskej služby sv. Tadeáša
3. August 2011
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nanávratného finančného príspevku
66/2011/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
13. Máj 2011
DODATOK Č. 6 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
34/2011/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
6. September 2011
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 014/2009/5.1/OPVaV
74/2011/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
6. Máj 2011
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-CZ-0090-09
23/2011/TnUAD
1 698,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Agentúra na podporu výskumu a vývoja
6. Máj 2011
Dodatok č. 1 k zmluve k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-PL-0044-09
24/2011/TnUAD
1 492,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Agentúra na podporu výskumu a vývoja
6. Máj 2011
D O D A T O K č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0156-09v znení jej platných dodatkov
25/2011/TnUAD
7 739,50 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Agentúra na podporu výskumu a vývoja
5. August 2011
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0156-09 v znení jej platných dodatkov
67/2011/TnUAD
7 739,50 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Agentúra na podporu výskumu a vývoja