Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
August
2018
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu č. 45868-MOB-00004/SMS/VILNIUS/2018/2019
103/2018/TnUAD
2 086,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Adam Pristach
11.
Január
2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 22.12.2010
98/2011/TnUAD
270,30 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne ADOS-SALUS, s.r.o
15.
November
2016
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie pre zdravotnícke povolanie sestra
111/2016/TnUAD
350,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Adriana Halčinová
12.
September
2018
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu č. 34934-MOB-00083/SMS/ZLÍN01/2018/2019
121/2018/TnUAD
1 876,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Adriana Martošová
24.
September
2018
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
132/2018/TnUAD
48,90 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Advokátska kancelária JUDr. Martin BARTKO – JUDr. Silvia BARTKOVÁ
19.
Január
2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
003/2016/TnUAD
20,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne AFC Trenčín OZ
11.
Január
2012
Dodatok č. 5 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 27.1.2006
105/2011/TnUAD
127,20 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Agentúra domácej ošetrovateľskej služby - Červená, s.r.o. v Ilave
11.
Január
2012
Dodatok č. 5 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 7.1.2007
102/2011/TnUAD
Doplnená
333,90 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Agentúra domácej ošetrovateľskej služby RADOS PB, s.r.o.
11.
Január
2012
Dodatok č. 3 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 1.12.2006
103/2011/TnUAD
47,70 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Agentúra domácej ošetrovateľskej služby Sestrička, s.r.o.
11.
Január
2012
Dodatok č. 5 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 30.11.2006
99/2011/TnUAD
127,20 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Agentúra domácej ošetrovateľskej služby sv. Tadeáša
3.
August
2011
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nanávratného finančného príspevku
66/2011/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
13.
Máj
2011
DODATOK Č. 6 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
34/2011/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
6.
September
2011
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 014/2009/5.1/OPVaV
74/2011/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
6.
Máj
2011
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-CZ-0090-09
23/2011/TnUAD
1 698,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Agentúra na podporu výskumu a vývoja
6.
Máj
2011
Dodatok č. 1 k zmluve k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-PL-0044-09
24/2011/TnUAD
1 492,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Agentúra na podporu výskumu a vývoja
6.
Máj
2011
D O D A T O K č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0156-09v znení jej platných dodatkov
25/2011/TnUAD
7 739,50 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Agentúra na podporu výskumu a vývoja
5.
August
2011
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0156-09 v znení jej platných dodatkov
67/2011/TnUAD
7 739,50 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Agentúra na podporu výskumu a vývoja
10.
December
2014
Zmluva o nájme školiacej miestnosti
177/2014/TnUAD
200,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne AGILOR, s.r.o.
15.
Február
2021
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu č. 29965-MOB-00068/SMS/PRAHA/2020/2021
015/2021/TnUAD
Doplnená
2 178,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Aizhan Dautova
6.
November
2012
Zmluva o ubytovaní
144/2012/TnUAD
Doplnená
73,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Akad.mal. Viliam Široký