Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Október 2016
Partnerská zmluva
083/2016/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva
15. Október 2014
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra
159/2014/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Zuzana Žilkayová
11. Október 2017
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie pre zdravotnícke povolanie sestra
113/2017/TnUAD
350,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Zuzana Pangrácová, Mgr
3. Máj 2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu č. 45868-MOB-00058/SMP/UHERSKÉ_HRADIŠTE/2018/2019
093/2019/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Zuzana Fapšová
12. August 2020
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu č. 77851-MOB-00002/SMP/UHERSKÉ_HRADIŠTĚ/2020/2021
058/2020/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Zuzana Fapšová
25. August 2011
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
72/2011/TnUAD
32 000,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
7. December 2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách
158/2015/TnUAD
20,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Zlatko Eckert
29. November 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách
129/2016/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Zlatko Eckert
31. Marec 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
018/2016/TnUAD
Doplnená
466,71 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne ZELIREND, s.r.o.
9. Júl 2015
Zmluva o prenájme priestorov
080/2015/TnUAD
1,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Združenie pre služby EA v Slovenskej republike nezisková organizácia
12. November 2018
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra
154/2018/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Zdena Hantáková
7. September 2012
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra
118/2012/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Zdena Drienková
28. Február 2013
Zmluva o príspevku na prevádzku súkromného mobilného telefónu uzatvorená v súlade s Príkazom rektora č. 02/2013
020/2013/TnUAD
Doplnená
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Zamestnanci TnUAD
23. Apríl 2012
Darovacia zmluva
063/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Základná škola
24. August 2012
Darovacia zmluva
108/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Základná škola
22. December 2012
Darovacia zmluva
191/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Základná škola
14. Február 2013
Darovacia zmluva
014/2013/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Základná škola
5. September 2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci programu č. 45868-MOB-00087/SMS/PELOPONNESE/2019/2020
165/2019/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Yason Pozynich
28. Január 2019
Grant agreement for Erasmus+ student mobility between Programme and Partner Couuntries No. 02/SMS/2018/2019
033/2019/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Yaraslau Prakapovich
25. August 2011
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. 11/073/VMT
71/2011/TnUAD
20 000,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne VÝVOJ Martin, a.s.