Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Február 2011
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
1/2011/TnUAD
0,00 € Advokátska kancelária JUDr. Danica Bírošová, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15. Február 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2/2011/TnUAD
265,50 € Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1. Marec 2011
Zmluva o spolupráci
3/2011/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Liga proti rakovine Slovenskej republiky, Brestová 6, 821 02 Bratislava
1. Marec 2011
Zmluva o ubytovaní
4/2011/TnUAD
730,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Mária Ličková, PhD.
1. Marec 2011
Zmluva o ubytovaní
5/2011/TnUAD
730,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne RNDr. Vladimír Meluš, PhD.
8. Marec 2011
Nájomná zmluva
6/2011/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Štátny pedagogický ústav Bratislava
8. Marec 2011
Dodatok č. 11 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
7/2011/TnUAD
Doplnená
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Marec 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve na zabezpečenie dodávok tovarov, prác a služieb uzatvorenej dňa 1.6.2010 v znení dodatku č. 1 uzatvoreného dňa 28.10.2010
8/2011/TnUAD
0,00 € DATALAN, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Marec 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Číslo: 2010/01/02
9/2011/TnUAD
0,00 € HASTRA s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Marec 2011
Zmluva o ubytovaní
10/2011/TnUAD
693,50 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jaroslav Macalák, CSc.
14. Marec 2011
Zmluva o dielo
11/2011/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne RONA, a.s.
23. Marec 2011
Dohoda o podmienkach realizácie poradenských služieb pri verejnom obstarávaní
12/2011/TnUAD
0,00 € Tatra Tender s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. Marec 2011
ZMLUVA PRE PROGRAM ORACLE ACADEMY: „INTRODUCTION TO COMPUTER SCIENCE“
13/2011/TnUAD
0,00 € Oracle Slovensko spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
31. Marec 2011
Zmluva na vykonanie prác č. 01/2011
14/2011/TnUAD
510,00 € Ing. Pavol Bečár – BOSS Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1. Apríl 2011
Príkazná zmluva
15/2011/TnUAD
1 000,00 € Mgr. Zuzana Slezáková Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1. Apríl 2011
Zmluva o certifikácii systému manažérstva
16/2011/TnUAD
0,00 € PQM, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. Apríl 2011
Dodatok č.2 k Zmluve o praktickej výučbe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zo dňa 7.9.2010
17/2011/TnUAD
Doplnená
177 231,18 € Fakultná nemocnica v Trenčíne Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. Apríl 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2011
18/2011/TnUAD
7 677 563,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
8. Apríl 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách
19/2011/TnUAD
180,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Viktor Holubek
11. Apríl 2011
Rámcová zmluva o spolupráci v oblasti výskumu, vývoja a vzdelávania
20/2011/TnUAD
2 000,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne AXSON Central Europe s.r.o.