Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. August 2022
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
113/2022/TnUAD
0,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií SR Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. Október 2023
Zmluva o dielo č. 224/2023
224/2023/TnUAD
26 019,20 € Facep, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28. September 2023
Kúpna zmluva DNS č. 30
222/2023/TnUAD
21 414,00 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28. September 2023
Zmluva o riešení projektu pod názvom Stratégia rozvoja železničnej dopravy Slovenskej republiky do rok 2030 č.lAPVV-22-0524
223/2023/TnUAD
5 881,00 € Žilinská univerzita v Žiline Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. September 2023
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu
215/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Martin Šrámka, PhD.
26. September 2023
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu
216/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Marcel Kordoš, PhD.
26. September 2023
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu
217/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Adriana Grenčíková, PhD.
26. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
218/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Richard Rigó
26. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
219/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Kristína Kozová
26. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na výučbu
220/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne prof. Ing. Jan Krmela, PhD.
26. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na výučbu
221/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Vladimíra Krmelová, PhD.
25. September 2023
Zmluva o ubytovaní
212/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ubytovaní
25. September 2023
Zmluva o dodaní služieb
213/2023/TnUAD
25 800,00 € TALAS agency, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 2/2023
214/2023/TnUAD
8 336,29 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. September 2023
Mandatary contract
210/2023/TnUAD
725,41 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Dr. Claudio Finocchiaro
21. September 2023
Mandatary contract
211/2023/TnUAD
475,41 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Sabrina Elettra Zafarana
19. September 2023
Zmluva o účasti na výstave
209/2023/TnUAD
0,00 € MP-Soft, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. September 2023
Zmĺuva o dielo č. 208/2023
208/2023/TnUAD
72 103,75 € NORMA - stavebno obchodná činnosť, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. September 2023
Zmluva o ubytovaní
205/2023/TnUAD
237,60 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Daniel Kottfer, PhD.
13. September 2023
Zmluva o ubytovaní
206/2023/TnUAD
237,60 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Michal Kuba, PhD.