Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. August 2022
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
113/2022/TnUAD
0,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií SR Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Máj 2021
Rámcová dohoda
063/2021/TnUAD
5 294,38 € KASICO, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. Marec 2023
Darovacia zmluva
069/2023/TnUAD
7 280,00 € Ing. Ľuboš Marček Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. Marec 2023
Darovacia zmluva
070/2023/TnUAD
7 280,00 € Ing. Miloš Taraba Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
17. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1/2023
068/2023/TnUAD
3 457,13 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Marec 2023
Mandatary contract
066/2023/TnUAD
0,00 € Dr. Elisa Fiume Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Marec 2023
Darovacia zmluva
067/2023/TnUAD
7 420,00 € Ing. Jana Kuricová Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. Marec 2023
Zmluva o výkone funkcie člena Správnej rady Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
062/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Dr.h.c. Ing. Milan Cagala, CSc.
6. Marec 2023
Zmluva o výkone funkcie člena Správnej rady Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
063/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Martin Maštalír, PhD.
6. Marec 2023
Zmluva o výkone funkcie člena Správnej rady Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
064/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.
6. Marec 2023
Zmluva o výkone funkcie člena Správnej rady Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
065/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne MVDr. Stanislav Svatík
3. Marec 2023
Darovacia zmluva
061/2023/TnUAD
6 384,00 € Ing. Pavol Čerňava Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. Február 2023
Poistná zmluva č. 9107053279
060/2023/TnUAD
Doplnená
48,63 € UNIQA pojišťovna, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
052/2023/TnUAD
0,00 € Delikomat Slovensko, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. Február 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
053/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Miroslav Polášek
21. Február 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
054/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Maroš Eckert, PhD.
21. Február 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
055/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Alena Breznická, PhD.
21. Február 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
056/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Eva Ivanová, CSc.
21. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu č. SMS/LARISSA/2022/2023
057/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Amir Kangtarbay
21. Február 2023
Grant agreemet model for Erasmus+ staff mobility for teaching between Programme and Partner Countries No. 10/SMS/2022/23
058/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Mr./Ms. Daria Shypova