Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Apríl 2024
Darovacia zmluva
077/2024/TnUAD
7 154,00 € Ing. Marek Makúch Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. August 2022
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
113/2022/TnUAD
0,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií SR Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. November 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
291/2023/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Dinara Aimakova
30. Máj 2024
Zmluva o sponzoringu
124/2024/TnUAD
500,00 € Bayer, spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
125/2024/TnUAD
1 038,00 € HASIL - HD, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. Máj 2024
Zmluva o odplatnom poskytovaní služieb
121/2024/TnUAD
1 920,00 € Johnson & Johnson, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. Máj 2024
Sponzorská zmluva
122/2024/TnUAD
3 000,00 € Biogen Slovakia, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. Máj 2024
Dohoda o spolupráci partnerov na malom projekte
123/2024/TnUAD
0,00 € Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.; Trenčín región Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28. Máj 2024
Erasmus Plus - mobilita jednotlivca č. projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000121385 Dohoda o grante na stáž
119/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Andrej Pohanka
28. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 120/2024
120/2024/TnUAD
20 000,00 € PATYZONE DESIGN, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Máj 2024
Kúpna zmluva
117/2024/TnUAD
100,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Máj 2024
Dohoda o zrušení predkupného práva
118/2024/TnUAD
0,00 € Mesto Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20. Máj 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
116/2024/TnUAD
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
17. Máj 2024
Dohoda o vzájomnej spolupráci
115/2024/TnUAD
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
114/2024/TnUAD
0,00 € Reaktortest, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15. Máj 2024
Erasmus Plus - mobilita jednotlivca č. projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000121385 Dohoda o grante na školenie
107/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Marcel Kordoš, PhD.
15. Máj 2024
Erasmus Plus - mobilita jednotlivca č. projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000121385 Dohoda o grante na výučbu
108/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Karol Krajčo, PhD.
15. Máj 2024
Erasmus Plus - mobilita jednotlivca č. projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000121385 Dohoda o grante na školenie
109/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Martina Jakubčinová, PhD., MBA
15. Máj 2024
Erasmus Plus - mobilita jednotlivca č. projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000121385 Dohoda o grante na výučbu
110/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Katarína Havierniková, PhD.
15. Máj 2024
Erasmus Plus - mobilita jednotlivca č. projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000121385 Dohoda o grante na stáž
111/2024/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Matúš Lukačka