Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Február 2024
Kolektívna zmluva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na roky 2024-2025
031/2024/TnUAD
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Október 2019
Dohoda o vzájomnej spolupráci pri zabezpečovaní aktivít kontinuálneho vzdelávania v rámci projektu H2020 FunGlass
189/2019/TnUAD
0,00 € A prof. Delia Brauer Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Január 2022
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 110/2022
001/2022/TnUAD
0,00 € A.En. Slovensko s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. Január 2015
Darovacia zmluva
003/2015/TnUAD
9 000,00 € AbbVie s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. Jún 2013
Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania
083/2013/TnUAD
0,00 € ABNKA,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. Január 2019
Memorandum o spolupráci
037/2019/TnUAD
0,00 € Adient Slovakia, s.r.o., odštepný závod Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. Marec 2019
Rámcová dohoda
070/2019/TnUAD
7 680,00 € Aditio, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Máj 2021
Rámcová dohoda
056/2021/TnUAD
0,00 € ADITIO, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. Apríl 2013
Rámcová dohoda na výrobu obalov pre absolventov TnUAD
057/2013/TnUAD
0,00 € ADITIO,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. Február 2015
Rámcová dohoda na výrobu obalov pre absolventov TnUAD
016/2015/TnUAD
0,00 € Aditio,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. Marec 2012
Zmluva o praktickej výučbe
034/2012/TnUAD
Doplnená
0,00 € ADOS-SALUS, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. Jún 2013
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
079/2013/TnUAD
0,00 € ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr.Martin BARTKO-JUDr.Silvia BARTKOVÁ Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
161/2023/TnUAD
0,00 € Advokátska kancelára, JUDr. Marek Doktor, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Apríl 2014
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
042/2014/TnUAD
0,00 € ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Martin BARTKO-JUDr. Silvia BARTKOVÁ Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15. Február 2011
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
1/2011/TnUAD
0,00 € Advokátska kancelária JUDr. Danica Bírošová, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Máj 2022
Zmluva o dielo
066/2022/TnUAD
18 600,00 € Advokátska kancelária JUDr. Marek Doktor, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. August 2014
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
113/2014/TnUAD
0,00 € ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Martin BARTKO - JUDr. Silvia BARTKOVÁ Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. Január 2021
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
003/2021/TnUAD
0,00 € Advokátska kancelária JUDr. Martin Bartko - JUDr. Silvia Bartková Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Jún 2021
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
082/2021/TnUAD
0,00 € Advokátska kancelária JUDr. Martin Bartko - JUDr. Silvia Bartková Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. August 2021
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
141/2021/TnUAD
0,00 € Advokátska kancelária JUDr. Martin Bartko - JUDr. Silvia Bartková Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne