Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
7.
Máj
2018
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
044/2018/TnUAD
Doplnená
0,00 € ŽILPO, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10.
August
2020
Zmluva o spolupráci pri riešení úlohy č. APVV-19-0010
054/2020/TnUAD
75 000,00 € Žilinská univerzita v Žiline Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
31.
Máj
2017
Zmluva o dlhodobej spolupráci
053/2017/TnUAD
0,00 € ZVS IMPEX, akciová spoločnosť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
31.
Máj
2017
Zmluva o dlhodobej spolupráci
054/2017/TnUAD
0,00 € ZVS holding, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14.
Január
2019
Zmluva o EUR-ACE akreditácii inžinierskeho študijného programu
013/2019/TnUAD
14 800,00 € Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1.
December
2020
Zmluva o dielo
112/2020/TnUAD
300,00 € Zuzana Veselá Hrušková Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13.
December
2017
Zmluva o dielo
137/2017/TnUAD
250,00 € Zuzana Hrušková Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5.
December
2018
Zmluva o dielo
180/2018/TnUAD
345,00 € Zuzana Hrušková Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19.
Máj
2015
Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou
054/2015/TnUAD
0,00 € ZTS Strojárne, s.r.o., a Centrum vedecko –technických informácií Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
17.
Júl
2017
Zmluva o partnerstve
076/2017/TnUAD
0,00 € ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19.
December
2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. R42/2012
182//2014/TnUAD
Doplnená
0,00 € ZSE Energia, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4.
Jún
2018
Zmluva o dielo
077/2018/TnUAD
97 038,23 € ZPK, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21.
December
2016
Dohoda o spolupráci
145/2016/TnUAD
0,00 € ZF Slovakia, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20.
August
2015
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov č. 1/2015 (Trenčín)
092/2015/TnUAD
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20.
August
2015
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov č. 1/2015 (Púchov))
094/2015/TnUAD
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22.
August
2016
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov č. 1/2016
058/2016/TnUAD
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22.
August
2016
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov č. 1/2016 - TnUAD
059/2016/TnUAD
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23.
Jún
2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1/2017
064/2017/TnUAD
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23.
Jún
2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1/2017
065/2017/TnUAD
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1/2018
140/2018/TnUAD
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne