Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Júl 2023
Zmluva o umeleckom výkone a licenčná zmluva
166/2023/TnUAD
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
17. Jún 2014
Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka
071/2014/TnUAD
0,00 € Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28. Máj 2021
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi
074/2021/TnUAD
0,00 € Centrum zdravia Humenné, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. August 2023
Zmluva o certifikácií systému 100/2023
192/2023/TnUAD
11 484,00 € CERTICOM, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. November 2014
Rámcová dohoda na dodávku spotrebného kancelárskeho materiálu pre TnUAD
172/2014/TnUAD
31 999,00 € CG Tech-Ing. Peter Gerši Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Apríl 2015
Zmluva o spolupráci č. 1/2015/TnUAD
041/2015/TnUAD
Doplnená
0,00 € CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. Apríl 2017
Poistná zmluva číslo 8-891-010531
041/2017/TnUAD
427,50 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. November 2023
Zmluva o nefinančnej podpore č. 279/2023
279/2023/TnUAD
0,00 € Concept, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. Máj 2016
Darovacia zmluva č. 2016-02904D
035/2016/TnUAD
0,00 € Continental Matador Rubber, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove
19. Jún 2020
Dohoda o spolupráci
037/2020/TnUAD
0,00 € Continental Matador Rubber, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. November 2020
Zmluva o dodávke vody a o odvádzaní odpadovej vody č. 2020
086/2020/TnUAD
0,00 € Continental Matador Rubber, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. Marec 2021
Zmluva o dodávke vody a o odvádzaní odpadovej vody č. 2020-06194
026/2021/TnUAD
Doplnená
0,00 € Continental Matador Rubber, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. Apríl 2014
Zmluva o spolupráci v rámci transferu odbornosti do praxe
048/2014/TnUAD
0,00 € Continental Matador Rubber,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Marec 2017
Dohoda o spolupráci
018/2017/TnUAD
0,00 € Contitental Matador Rubber, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. Január 2016
Zmluva o praktickej výučbe
007/2016/TnUAD
Doplnená
0,00 € CPKSB, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. Jún 2017
Zmluva o dielo
067/2017/TnUAD
9 720,00 € CREA: THINK, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20. Máj 2019
Zmluva o poskytnutí služieb
107/2019/TnUAD
118,80 € CUBS plus, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. Máj 2018
Zmluva o dielo
070/2018/TnUAD
8 980,00 € CUBS, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Marec 2013
Zmluva o zaistení kurzov čínskeho jazyka
025/2013/TnUAD
1 716,00 € Culture Bridge, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. Október 2020
Co-operation agreement
071/2020/TnUAD
0,00 € Czestochowa University of Technology, Poland Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne