Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Júl 2012
Poistná zmluva č. 8003047292
098/2012/TnUAD
Doplnená
2 089,33 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Apríl 2013
Dodatok č.2 k poistnej zmluve č. 800304 72 92
051/2013/TnUAD
0,00 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. September 2013
Poistná zmluva č. 8003052409
115/2013/TnUAD
0,00 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Jún 2017
Poistná zmluva Biznis Plus
066/2017/TnUAD
100,00 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20. November 2018
Poistná zmluva č. 800 401 0006
168/2018/TnUAD
296,45 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1. Júl 2021
Poistná zmluva č. 8004018197
120/2021/TnUAD
Doplnená
6 849,92 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. Júl 2021
Poistná zmluva č. 8004018381
136/2021/TnUAD
200,00 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. Júl 2022
Poistná zmluva č. 8004021170
089/2022/TnUAD
2 041,24 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. Október 2022
Rámcová dohoda pre poistenie majetku - 1. etapa č. 800 402 1940
159/2022/TnUAD
10 489,99 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. November 2022
Poistná zmluva č. 8004022055 k rámcovej dohode pre poistenie majetku - 1. etapa č. 8004021940
166/2022/TnUAD
91,12 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. December 2022
Poistná zmluva č. 8004022221 k rámcovej dohode prepoistenie majetku - 1. etapa č. 8004021940
182/2022/TnUAD
279,94 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. December 2022
Poistná zmluva č. 8004022159 k rámcovej dohode prepoistenie majetku - 1. etapa č. 8004021940
183/2022/TnUAD
44,92 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. December 2022
Poistná zmluva č. 800 402 2254 k rámcovej dohode na poistenie majetku projektu Rozvoj a podpora výskumno-vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS 3 SK č. 800 402 2236
189/2022/TnUAD
264,59 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. December 2022
Rámcová dohoda č. 800 402 2236 na poistenie majetku projektu Rozvoj a podpora výskumno-vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK
190/2022/TnUAD
35 000,55 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. December 2022
Poistná zmluva č. 800 402 2345
191/2022/TnUAD
14 990,65 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. December 2022
Poistná zmluva č. 800 402 2542 k rámcovej dohode na poistenie majetku projektu Rozvoj a podpora výskumno-vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS 3 SK č. 800 402 2236
204/2022/TnUAD
3 907,97 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. Január 2023
Poistná zmluva č. 800 402 3036 k rámcovej dohode na poistenie majetku projektu Rozvoj a podpora výskumno-vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS 3 SK č. 800 402 2236
008/2023/TnUAD
380,00 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Január 2023
Poistná zmluva č. 800 402 3112 k rámcovej dohode na poistenie majetku projektu Rozvoj a podpora výskumno-vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK č. 800 402 2236
024/2023/TnUAD
2 249,83 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. Január 2023
Poistná zmluva č. 800 402 3176 k rámcovej dohode na poistenie majetku projektu Rozvoj a podpora výskumno-vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK č. 800 402 2236
028/2023/TnUAD
2 041,52 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. Február 2023
Poistná zmluva č. 800 402 3194 k rámcovej dohode na poistenie majetku projektu Rozvoj a podpora výskumno-vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS 3 SK č. 800 402 2236
041/2023/TnUAD
4 479,32 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne