Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Február 2023
Poistná zmluva č. 800 402 3253 k rámcovej dohode na poistenie majetku projektu Rozvoj a podpora výskumno-vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS 3 SK č. 800 402 2236
042/2023/TnUAD
1 343,68 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. Február 2023
Poistná zmluva č. 800 402 3235 k rámcovej dohode na poistenie majetku projektu Rozvoj a podpora výskumno-vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS 3 SK č. 800 402 2236
043/2023/TnUAD
396,40 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28. Apríl 2023
Poistná zmluva č. 800 402 4059 k rámcovej dohode na poistenie majetku projektu Rozvoj a podpora výskumno-vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK č. 800 402 2236
097/2023/TnUAD
7 762,08 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. Máj 2023
Poistná zmluva č. 800 402 4212 k rámcovej dohode na poistenie majetku projektu Rozvoj a podpora výskumno-vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS 3 SK č. 800 402 2236
129/2023/TnUAD
7 590,55 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. Január 2024
Rámcová dohoda pre poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu č. 8004025442
008/2024/TnUAD
149 999,76 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. Január 2024
Poistná zmluva č. 8004025453 k rámcovej dohode pre poistenie majektu a poistenie zodpovednosti za škodu č. 8004025442
009/2024/TnUAD
Doplnená
103 590,24 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. Október 2013
Poistná zmluva č. 8003052725
150/2013/TnUAD
662,04 € ČSOB Poisťovňa,a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Máj 2018
Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci
053/2018/TnUAD
0,00 € Dahua Technology Czech, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. September 2021
Kúpna zmluva DNS č. 11
155/2021/TnUAD
6 090,00 € Datacomp, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. Marec 2015
Kúpna zmluva
029/2015/TnUAD
Doplnená
236 274,00 € DATALAN a.s Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Júl 2015
Zmluva o poskytnutí služby - DMS
082/2015/TnUAD
22 800,00 € DATALAN a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. August 2015
Rámcová dohoda
090/2015/TnUAD
Doplnená
84 490,00 € DATALAN a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Marec 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve na zabezpečenie dodávok tovarov, prác a služieb uzatvorenej dňa 1.6.2010 v znení dodatku č. 1 uzatvoreného dňa 28.10.2010
8/2011/TnUAD
0,00 € DATALAN, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. Máj 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve na zabezpečenie dodávok tovarov, prác a služieb uzatvorenej dňa 1.6.2010
30/2011/TnUAD
0,00 € DATALAN, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Máj 2012
Rámcová dohoda o dodávke softvérových licencií a poskytovaní služieb
070/2012/TnUAD
3 566 490,90 € DATALAN, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Máj 2012
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode o dodávke softvérových licencií a poskytovaní služieb
072/2012/TnUAD
0,00 € DATALAN, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Júl 2012
Čiastková zmluva č. 1 k rámcovej dohode o dodávke softvérových licencii a poskytovaní služieb
092/2012/TnUAD
323 850,90 € DATALAN, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. November 2015
Čiastková zmluva č. 2 k Rámcovej dohode o dodávke softvérových licencií a poskytovaní služieb 070/2012/TnUAD
157/2015/TnUAD
4 602,00 € DATALAN, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. September 2021
Kúpna zmluva DNS č. 10
152/2021/TnUAD
17 217,60 € DATALAN, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Júl 2022
Kúpna zmluva č. 100/2022/TnUAD
100/2022/TnUAD
75 435,60 € DATALAN, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne