Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. November 2022
Zmluva o dielo "Súbor infraštruktúry IKT 2"
169/2022/TnUAD
Doplnená
481 440,00 € DATALAN, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Október 2021
Zmluva o dielo
166/2021/TnUAD
65 880,00 € De Bondt, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. Október 2022
Zmluva na poskytnutie služby
148/2022/TnUAD
188 400,00 € De Bondt, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
31. Marec 2022
Darovacia zmluva
045/2022/TnUAD
Doplnená
450,00 € DELIKOMAT SLOVENSKO, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
063/2022/TnUAD
Doplnená
30,00 € DELIKOMAT SLOVENSKO, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
052/2023/TnUAD
0,00 € Delikomat Slovensko, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
323/2023/TnUAD
0,00 € Delikomat Slovensko, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. November 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
173/2018/TnUAD
Doplnená
0,00 € Delikomat Slovensko, spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. Marec 2014
Zmluva o poskytovaní služieb
033/2014/TnUAD
Doplnená
40,00 € Delikomat Slovensko, spol. s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Júl 2012
Kúpna zmluva
099/2012/TnUAD
0,00 € DEMIFOOD spol. s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. September 2017
Kúpna zmluva
093/2017/TnUAD
0,00 € Demifood, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. September 2016
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle §409 Obchodného zákoníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení
076/2016/TnUAD
0,00 € Demifood, spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28. August 2018
Kúpna zmluva
107/2018/TnUAD
18 271,17 € Demifood, spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. August 2014
Kúpna zmluva
111/2014/TnUAD
0,00 € Demifood,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Apríl 2012
Kúpna zmluva
067/2012/TnUAD
9 924,00 € DEREON, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. Jún 2014
Zmluva o praktickej výučbe
080/2014/TnUAD
0,00 € DH FLOS, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. Február 2014
Zmluva o servisných službách pre zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie
025/2014/TnUAD
0,00 € DIAFAN s.r.o., Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. December 2014
Darovacia zmluva
173/2014/TnUAD
300,00 € Diagnostica,a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. November 2012
Dodatok č. 6 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 27.1.2006
167/2012/TnUAD
Doplnená
54,80 € Diecézna charita Žilina, Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charita Ilava Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. August 2015
Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti vzdelávania
088/2015/TnUAD
4 140,00 € DIZAJN, n.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne