Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. August 2015
Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti vzdelávania
089/2015/TnUAD
6 476,00 € DIZAJN, n.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. Február 2024
Darovacia zmluva
027/2024/TnUAD
0,00 € DIZAJN, n.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Október 2022
Zmluva o spolupráci
145/2022/TnUAD
0,00 € DMD Group, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. November 2019
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
227/2019/TnUAD
300,00 € Doc. Dr. Otto Csámpai, CSc. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. Február 2021
Zmluva o účasti na záverečnej oponentúre projektu KEGA 003TnUAD-4/2018
018/2021/TnUAD
100,00 € doc. Ing. František Vojtech, PhD. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. December 2016
Zmluva o dielo
133/2016/TnUAD
400,00 € Doc. Ing. Pavol Hrivík, CSc. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. Máj 2018
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
046/2018/TnUAD
50,00 € doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. Január 2019
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
007/2019/TnUAD
100,00 € doc. PhDr. Ing. Ladislav Mura, PhD. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. December 2023
Zmluva o dielo
311/2023/TnUAD
0,00 € doc. PhDr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LL.M, MSc. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Máj 2018
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
073/2018/TnUAD
50,00 € doc. PhDr. Marta Zágoršeková, CSc. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. December 2023
Zmluva o dielo
312/2023/TnUAD
0,00 € doc. PhDr. Martin Švikruha, PhD. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. November 2019
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
229/2019/TnUAD
100,00 € doc. PhDr. Martina Žáková, PhD. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20. December 2012
Kúpna zmluva a faktúra č. 9/2012
187/2012/TnUAD
200,00 € Doc. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28. Apríl 2015
Darovacia zmluva
049/2015/TnUAD
150,00 € doc.MUDr. Juraj Čelko Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Máj 2011
DODATOKč.4 K ZMLUVE O POSKYTOVANI SLUZIEB č. EDT 09110
35/2011/TnUAD
0,00 € Dodávateľ: Euro Dotácie, a. s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Máj 2018
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi
051/2018/TnUAD
0,00 € Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégeho Dolný Kubín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. Júl 2014
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi
101/2014/TnUAD
0,00 € Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. Apríl 2012
Kúpna zmluva
052/2012/TnUAD
72 480,00 € Donau Lab spol. s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. December 2022
Zamestnávateľská zmluva
206/2022/TnUAD
30,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20. November 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
285/2023/TnUAD
6 000,00 € DoubleMann, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne