Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. November 2013
Dodatok č. 8 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo Dodatku 014/2009/5.1/OPVaV/D08
162/2013/TnUAD
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. December 2012
Dodatok č. 6 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 27.1.2006
179/2012/TnUAD
30,20 € Agentúra domácej ošetrovateľskej služby – Sestrička Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. December 2012
Dodatok č. 5 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 27.1.2006
174/2012/TnUAD
30,20 € Agentúra domácej ošetrovateľskej služby – Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. Október 2015
Dodatok č. 5 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 27.1.2006
118/2015/TnUAD
14,66 € Agentúra domácej ošetrovateľskej služby Partizánske, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. December 2012
Dodatok č. 6 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 27.1.2006
173/2012/TnUAD
30,20 € Agentúra domácej ošetrovateľskej služby RIA Prievidza Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. December 2012
Dodatok č. 6 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 30.11.2006
176/2012/TnUAD
Doplnená
45,30 € Agentúra domácej ošetrovateľskej služby sv. Tadeáša Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. Apríl 2012
Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
053/2012/TnUAD
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Január 2012
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-CZ-0090-09 v znení jej platných dodatkov
107/2011/TnUAD
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Január 2012
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-CZ-0044-09 v znení jej platných dodatkov
108/2011/TnUAD
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15. Marec 2012
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0156-09 v znení jej platných dodatkov
037/2012/TnUAD
4 743,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Jún 2012
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0156-09 v znení jej platných dodatkov
088/2012/TnUAD
4 743,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
17. Júl 2012
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0156-09
095/2012/TnUAD
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. September 2012
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0487-11
128/2012/TnUAD
Doplnená
249 764,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. November 2012
Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0156-09 v znení jej platných dodatkov
153/2012/TnUAD
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. August 2016
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0710
060/2016/TnUAD
Doplnená
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Marec 2018
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. SK-FR-2017-0008
015/2018/TnUAD
5 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20. September 2018
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. PP-H2020-18-0013
131/2018/TnUAD
2 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Október 2018
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-17-0049
138/2018/TnUAD
180 045,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Február 2019
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. SK-PL-18-0062
041/2019/TnUAD
Doplnená
4 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
31. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-19-0010
050/2020/TnUAD
247 580,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne