Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Máj 2015
Súhrnný návrh poistnej zmluvy
055/2015/TnUAD
133,81 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. Máj 2015
Súhrnný návrh poistnej zmluvy
056/2015/TnUAD
100,00 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Júl 2015
Súhrnný návrh poistnej zmluvy
079/2015/TnUAD
5,64 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. September 2015
Súhrnný návrh poistnej zmluvy
105/2015/TnUAD
173,63 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. November 2015
Súhrnný návrh poistnej zmluvy
145/2015/TnUAD
9,42 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. December 2015
Súhrnný návrh poistnej zmluvy PP01
162/2015/TnUAD
167,27 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. December 2015
Súhrnný návrh poistnej zmluvy PP01
163/2015/TnUAD
40,92 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Január 2016
Súhrnný návrh poistnej zmluvy
001/2016/TnUAD
2 750,67 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. August 2019
Poistná zmluva č. 6800391564
154/2019/TnUAD
50,27 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. Jún 2020
Poistná zmluva č. 6800903236 - Cestovné poistenie a asistenčné služby
043/2020/TnUAD
15,39 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
17. Júl 2020
Poistná zmluva č. 6800928795 - Cestovné poistenie a asistenčné služby
046/2020/TnUAD
24,70 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. Júl 2011
poistná zmluva č.. 9979362494
58/2011/TnUAD
173,77 € Allianz Slovenská poisťovňa a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. Júl 2013
Súhrnný návrh poistnej zmluvy č. 9871003387
099/2013/TnUAD
Doplnená
1 994,72 € Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. August 2013
Rámcová poistná zmluva č. 491100606
103/2013/TnUAD
0,00 € Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. November 2015
Súhrnný návrh poistnej zmluvy
154/2015/TnUAD
401,94 € Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. November 2015
Súhrnný návrh poistnej zmluvy
155/2015/TnUAD
233,57 € Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. November 2015
Súhrnný návrh poistnej zmluvy
156/2015/TnUAD
493,35 € Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1. Marec 2017
Zmluva o spolupráci
010/2017/TnUAD
0,00 € Allio s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. Jún 2014
Zmluva o praktickej výučbe
074/2014/TnUAD
0,00 € Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Február 2015
Podpora v oblasti vedy a vzdelávania
019/2015/TnUAD
10 000,00 € Amgen Slovakia s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne