Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. August 2011
Kúpna zmluva
68/2011/TnUAD
353 088,00 € ANAMET s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 04/032023
084/2023/TnUAD
Doplnená
48 840,00 € ant s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 05/032023
087/2023/TnUAD
Doplnená
42 948,00 € ant s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Júl 2022
Kúpna zmluva č. 099/2022/TnUAD
099/2022/TnUAD
96 332,40 € ant, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 01/032023
078/2023/TnUAD
Doplnená
21 420,00 € ant.s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Jún 2022
Zmluva č. 076/2022/TnUAD na zabezpečenie a podporu udržateľnej mobility pre napĺňanie iniciatívy Race to Zero na Trenčianskej univerzite
076/2022/TnUAD
248 694,00 € ANTIK Telecom, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. December 2017
Darovacia zmluva
141/2017/TnUAD
300,00 € Anton Bajza, Bc. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. November 2023
Zmluva o nefinančnej podpore č. 282/2023
282/2023/TnUAD
0,00 € Anton Bajzík Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. Január 2013
Rámcová dohoda na dodávku mäsových výrobkov pre ŠJ TnUAD
005/2013/TnUAD
0,00 € Anton Fabuš – Peter Fabuš - FABUŠ Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Júl 2014
Zmluva o dodávke tovaru
100/2014/TnUAD
0,00 € Apple Pie, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. Január 2015
Zmluva o poskytnutí služieb
005/2015/TnUAD
21 264,00 € Apple Pie, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Jún 2022
Zmluva č. 081/2022/TnUAD
081/2022/TnUAD
50 448,00 € Apuen akadémia, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. Jún 2017
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
058/2017/TnUAD
0,00 € AquaKlim, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15. August 2011
Zmluva (súhlas) na použitie SVM 50 č. 110/110418 - AG
70/2011/TnUAD
5 763,67 € ArcGEO Information Systems spol. s r. o . Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. Apríl 2021
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi
045/2021/TnUAD
0,00 € ARE, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. September 2022
Zmluva o výpožičke a následnom odkupe
125/2022/TnUAD
80,00 € ARES, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. November 2022
Zmluva na servis zdvíhacích zariadení č.: 3289/S2022
163/2022/TnUAD
0,00 € ARES, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. Október 2023
Rámcová zmluva na servis zdvíhacích zariadení č. 3356/S2023
247/2023/TnUAD
960,00 € ARES, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
31. Máj 2013
Zmluva na zabezpečenie výkonu inžinierskej činnosti podľa § 269 Obchodného zákonníka v platnom znení
076/2013/TnUAD
0,00 € ArRea spol. s.r.o., Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Máj 2013
Zmluva o dielo na zhotovenie projektu stavby „Rekonštrukcia objektu kuchyne a jedálne TnUAD v Záblatí“
062/2013/TnUAD
11 820,00 € ArRea, spol. s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne