Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Január 2013
Rámcová dohoda na dodávku mäsových výrobkov pre ŠJ TnUAD
005/2013/TnUAD
0,00 € Anton Fabuš – Peter Fabuš - FABUŠ Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Júl 2014
Zmluva o dodávke tovaru
100/2014/TnUAD
0,00 € Apple Pie, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. Január 2015
Zmluva o poskytnutí služieb
005/2015/TnUAD
21 264,00 € Apple Pie, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Jún 2022
Zmluva č. 081/2022/TnUAD
081/2022/TnUAD
50 448,00 € Apuen akadémia, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. Jún 2017
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
058/2017/TnUAD
0,00 € AquaKlim, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15. August 2011
Zmluva (súhlas) na použitie SVM 50 č. 110/110418 - AG
70/2011/TnUAD
5 763,67 € ArcGEO Information Systems spol. s r. o . Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. Apríl 2021
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi
045/2021/TnUAD
0,00 € ARE, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. September 2022
Zmluva o výpožičke a následnom odkupe
125/2022/TnUAD
80,00 € ARES, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. November 2022
Zmluva na servis zdvíhacích zariadení č.: 3289/S2022
163/2022/TnUAD
0,00 € ARES, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
31. Máj 2013
Zmluva na zabezpečenie výkonu inžinierskej činnosti podľa § 269 Obchodného zákonníka v platnom znení
076/2013/TnUAD
0,00 € ArRea spol. s.r.o., Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Máj 2013
Zmluva o dielo na zhotovenie projektu stavby „Rekonštrukcia objektu kuchyne a jedálne TnUAD v Záblatí“
062/2013/TnUAD
11 820,00 € ArRea, spol. s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Máj 2013
Zmluva o dielo na zhotovenie projektu stavby „Zníženie energetickej náročnosti budovy – Jedáleň (Sýpka) a kuchyňa TnUAD v Záblatí“
063/2013/TnUAD
11 700,00 € ArRea, spol. s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Máj 2013
Zmluva o dielo na zhotovenie projektu stavby
064/2013/TnUAD
3 840,00 € ArRea, spol. s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. November 2018
Zmluva o realizácii demontáže stožiara osvetlenia
178/2018/TnUAD
0,00 € AS Trenčín, a.s Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. December 2019
Zmluva o poskytnutí grantu č. /2019 Projekt „Senior – Univerzita – Komunita“
237/2019/TnUAD
200,00 € Asociácia univerzít tretieho veku na Slovensku Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. December 2021
Kúpna zmluva DNS č. 16
211/2021/TnUAD
10 345,20 € AUTOCONT s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. September 2022
Zmluva o dielo aktívna a pasívna sieťová infraštruktúra, dochádzkový a kamerový systém č. 122/2022/TnUAD
122/2022/TnUAD
Doplnená
113 139,00 € AUTOCONT s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. November 2020
Kúpna zmluva DNS č. 2
079/2020/TnUAD
16 865,56 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. November 2020
Kúpna zmluva DNS č. 4
080/2020/TnUAD
11 325,60 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. December 2020
Kúpna zmluva DNS č. 5
126/2020/TnUAD
9 688,80 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne