Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Máj 2013
Zmluva o dielo na zhotovenie projektu stavby „Rekonštrukcia objektu kuchyne a jedálne TnUAD v Záblatí“
062/2013/TnUAD
11 820,00 € ArRea, spol. s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Máj 2013
Zmluva o dielo na zhotovenie projektu stavby „Zníženie energetickej náročnosti budovy – Jedáleň (Sýpka) a kuchyňa TnUAD v Záblatí“
063/2013/TnUAD
11 700,00 € ArRea, spol. s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Máj 2013
Zmluva o dielo na zhotovenie projektu stavby
064/2013/TnUAD
3 840,00 € ArRea, spol. s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. November 2018
Zmluva o realizácii demontáže stožiara osvetlenia
178/2018/TnUAD
0,00 € AS Trenčín, a.s Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. December 2019
Zmluva o poskytnutí grantu č. /2019 Projekt „Senior – Univerzita – Komunita“
237/2019/TnUAD
200,00 € Asociácia univerzít tretieho veku na Slovensku Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. December 2021
Kúpna zmluva DNS č. 16
211/2021/TnUAD
10 345,20 € AUTOCONT s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. September 2022
Zmluva o dielo aktívna a pasívna sieťová infraštruktúra, dochádzkový a kamerový systém č. 122/2022/TnUAD
122/2022/TnUAD
Doplnená
113 139,00 € AUTOCONT s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. November 2020
Kúpna zmluva DNS č. 2
079/2020/TnUAD
16 865,56 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. November 2020
Kúpna zmluva DNS č. 4
080/2020/TnUAD
11 325,60 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. December 2020
Kúpna zmluva DNS č. 5
126/2020/TnUAD
9 688,80 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. Máj 2021
Kúpna zmluva DNS č. 7
069/2021/TnUAD
Doplnená
17 256,00 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Jún 2021
Kúpna zmluva DNS č. 8
090/2021/TnUAD
877,80 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. Júl 2021
Kúpna zmluva DNS č. 9
124/2021/TnUAD
21 323,70 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. November 2021
Kúpna zmluva DNS č. 12
189/2021/TnUAD
12 613,85 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. November 2021
Kúpna zmluva DNS č. 13
193/2021/TnUAD
17 464,80 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. November 2021
Kúpna zmluva DNS č. 15
197/2021/TnUAD
18 296,40 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. December 2021
Kúpna zmluva DNS č. 14
201/2021/TnUAD
19 443,60 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. December 2021
Kúpna zmluva DNS č. 17
218/2021/TnUAD
Doplnená
10 228,80 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Apríl 2022
Kúpna zmluva DNS č. 18
048/2022/TnUAD
12 082,80 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Jún 2022
Kúpna zmluva DNS č. 21
087/2022/TnUAD
19 680,00 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne