Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. November 2021
Kúpna zmluva DNS č. 13
193/2021/TnUAD
17 464,80 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. November 2021
Kúpna zmluva DNS č. 15
197/2021/TnUAD
18 296,40 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. December 2021
Kúpna zmluva DNS č. 14
201/2021/TnUAD
19 443,60 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. December 2021
Kúpna zmluva DNS č. 17
218/2021/TnUAD
Doplnená
10 228,80 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Apríl 2022
Kúpna zmluva DNS č. 18
048/2022/TnUAD
12 082,80 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Jún 2022
Kúpna zmluva DNS č. 21
087/2022/TnUAD
19 680,00 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Júl 2022
Kúpna zmluva č. 101/2022/TnUAD
101/2022/TnUAD
781 956,00 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. September 2022
Kúpna zmluva DNS č. 23
138/2022/TnUAD
Doplnená
24 540,00 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. November 2022
Kúpna zmluva DNS č. 24
177/2022/TnUAD
45 180,00 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 088/2023
088/2023/TnUAD
Doplnená
28 200,00 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. Jún 2023
Kúpna zmluva DNS č. 27
150/2023/TnUAD
45 500,00 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28. September 2023
Kúpna zmluva DNS č. 30
222/2023/TnUAD
21 414,00 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. November 2023
Kúpna zmluva DNS č. 31
269/2023/TnUAD
34 560,00 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. December 2023
Kúpna zmluva DNS č. 32
316/2023/TnUAD
5 700,00 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. Júl 2021
Zmluva o zabezpečení ubytovania študentov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
132/2021/TnUAD
0,00 € BAMAPLAST SLOVAKIA, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. November 2018
Rámcová zmluva o spolupráci pri výskumnej činnosti
176/2018/TnUAD
0,00 € BAMIPA, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Apríl 2013
Zmluva o dielo
048/2013/TnUAD
7 389,95 € BAU FACH s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Apríl 2013
Zmluva o dielo
049/2013/TnUAD
1 302,30 € BAU FACH s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Apríl 2013
Zmluva o dielo
050/2013/TnUAD
9 451,20 € BAU FACH s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. Február 2023
Obchodná zmluva č. 16623
038/2023/TnUAD
3 087,00 € Bauer Media Slovakia, k. s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne