Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2022
Kúpna zmluva DNS č. 23
138/2022/TnUAD
Doplnená
24 540,00 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. November 2022
Kúpna zmluva DNS č. 24
177/2022/TnUAD
45 180,00 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 088/2023
088/2023/TnUAD
Doplnená
28 200,00 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. Jún 2023
Kúpna zmluva DNS č. 27
150/2023/TnUAD
45 500,00 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28. September 2023
Kúpna zmluva DNS č. 30
222/2023/TnUAD
21 414,00 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. November 2023
Kúpna zmluva DNS č. 31
269/2023/TnUAD
34 560,00 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. Júl 2021
Zmluva o zabezpečení ubytovania študentov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
132/2021/TnUAD
0,00 € BAMAPLAST SLOVAKIA, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. November 2018
Rámcová zmluva o spolupráci pri výskumnej činnosti
176/2018/TnUAD
0,00 € BAMIPA, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Apríl 2013
Zmluva o dielo
048/2013/TnUAD
7 389,95 € BAU FACH s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Apríl 2013
Zmluva o dielo
049/2013/TnUAD
1 302,30 € BAU FACH s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Apríl 2013
Zmluva o dielo
050/2013/TnUAD
9 451,20 € BAU FACH s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. Február 2023
Obchodná zmluva č. 16623
038/2023/TnUAD
3 087,00 € Bauer Media Slovakia, k. s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. Február 2023
Obchodná zmluva č. 16723
039/2023/TnUAD
180,00 € Bauer Media Slovakia, k. s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. November 2017
Sponzorská zmluva
129/2017/TnUAD
1 400,00 € Bayer, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. Máj 2018
Sponzorská zmluva
067/2018/TnUAD
1 400,00 € Bayer, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15. November 2018
Sponzorská zmluva
157/2018/TnUAD
1 000,00 € Bayer, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. November 2019
Zmluva o službách
213/2019/TnUAD
1 000,00 € Bayer, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. Marec 2017
Darovacia zmluva
011/2017/TnUAD
1 400,00 € Bayer, spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. Máj 2017
Darovacia zmluva
050/2017/TnUAD
1 400,00 € Bayer, spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Jún 2021
Purchase of Services Framework Agreement
083/2021/TnUAD
Doplnená
0,00 € Bayer, spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne