Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. November 2019
Zmluva o službách
213/2019/TnUAD
1 000,00 € Bayer, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. Marec 2017
Darovacia zmluva
011/2017/TnUAD
1 400,00 € Bayer, spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. Máj 2017
Darovacia zmluva
050/2017/TnUAD
1 400,00 € Bayer, spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Jún 2021
Purchase of Services Framework Agreement
083/2021/TnUAD
Doplnená
0,00 € Bayer, spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. Jún 2023
Zmluva o sponzoringu
149/2023/TnUAD
500,00 € Bayer, spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. Január 2024
Zmluva o sponzoringu
010/2024/TnUAD
700,00 € Bayer, spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Apríl 2013
Obchodná zmluva
036/2013/TnUAD
240,00 € Bc. Anton Šepták - TONAS Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15. November 2017
Darovacia zmluva
124/2017/TnUAD
300,00 € Bc. Martin Bajzík Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 093/2023
093/2023/TnUAD
17 500,00 € Bc. Patrícia Lapošová - J.A.P. ateliér Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. December 2017
Darovacia zmluva
142/2017/TnUAD
300,00 € Bc. Tamaši Peter Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. Jún 2014
Zmluva o poskytnutí reklamného priestoru
077/2014/TnUAD
400,00 € BCSS, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. September 2015
Zmluva o poskytovaní reklamného priestoru
099/2015/TnUAD
1 200,00 € BCSS, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. November 2015
Zmluva o poskytnutí reklamného priestoru
142/2015/TnUAD
1 800,00 € BCSS, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Máj 2013
Zmluva o poskytnutí reklamného priestoru
073/2013/TnUAD
1 200,00 € BCSS,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15. August 2014
Zmluva o poskytnutí reklamného priestoru
110/2014/TnUAD
1 200,00 € BCSS,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Marec 2017
Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci
025/2017/TnUAD
4,00 € Beáta Balážová Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. November 2015
Kúpna zmluva
150/2015/TnUAD
7 398,17 € BIBUS SK, s.r.o Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Jún 2019
Sponzorská zmluva
121/2019/TnUAD
1 400,00 € Biogen Slovakia, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. November 2020
Sponzorská zmluva
105/2020/TnUAD
1 500,00 € Biogen Slovakia, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. November 2021
Sponzorská zmluva
198/2021/TnUAD
1 800,00 € Biogen Slovakia, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne