Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Apríl 2018
Zmluva o dielo
030/TnUAD/2018
0,00 € BIOPALIVO, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
17. Október 2014
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra
161/2014/TnUAD
0,00 € BONA MEDIC, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. Jún 2014
Zmluva o praktickej výučbe
079/2014/TnUAD
0,00 € BONNE SANTÉ, s.r.o. Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Jún 2015
Rámcová zmluva o spolupráci pri výskumnej činnosti
063/2015/TnUAD
0,00 € BOST SK, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Jún 2021
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
092/2021/TnUAD
Doplnená
0,00 € BOZPO, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Október 2019
Memorandum o spolupráci
208/2019/TnUAD
Doplnená
0,00 € Brose Prievidza spol s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. Máj 2015
Zmluva o dielo
057/2015/TnUAD
0,00 € BYTAS, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. Máj 2016
Zmluva o poskytovaní odborných prehliadok a ročných servisných prehliadok kotolní TnUAD
028/2016/TnUAD
Doplnená
24 622,06 € BYTAS, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. August 2019
Zmluva o dielo
158/2019/TnUAD
61 194,00 € BYTAS, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. September 2019
Zmluva o poskytovaní odborných prehliadok a ročných servisných prehliadok kotolní TnUAD
166/2019/TnUAD
30 506,58 € BYTAS, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. September 2020
Zmluva o dielo
061/2020/TnUAD
54 192,00 € BYTAS, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. Júl 2021
Zmluva o dielo
133/2021/TnUAD
178 127,32 € BYTAS, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28. Január 2022
Zmluva o dielo
009/2022/TnUAD
20 265,48 € BYTAS, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. Október 2022
Zmluva o poskytovaní odborných prehliadok a ročných servisných prehliadok kotolní TnUAD
147/2022/TnUAD
47 470,18 € BYTAS, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 037/2023
037/2023/TnUAD
83 400,00 € BYTOP, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. December 2021
Kúpna zmluva
205/2021/TnUAD
Doplnená
29 150,00 € CC TRADE, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. November 2020
Rámcová dohoda o odbornej a technickej spolupráci
087/2020/TnUAD
0,00 € Cech zváračských odborníkov Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28. August 2018
Rámcová zmluva o spolupráci pri výskumnej činnosti
105/2018/TnUAD
0,00 € CEIT, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. December 2015
Výpoveď Kúpnej zmluvy č. 201535083_Z
160/2015/TnUAD
0,00 € CENTRALCHEM, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Október 2011
Zmluva o praktickej vyucbe
84/2011/TnUAD
Doplnená
0,00 € Centrum liecebnej rehabilitacie, s. r. o. Nemsova Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne