Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Január 2015
Zmluva o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu „Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II-NISPEZ II
008/2015/TnUAD
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Január 2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný Informačný Systém Podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k elektornickým informačným zdrojom
016/2012/TnUAD
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20. Október 2015
Zmluva o sprístupnení k integrovanému systému služieb Centra vedecko-technických informácií SR
141/2015/TnUAD
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. December 2019
Zmluva o spolupráci
233/2019/TnUAD
Doplnená
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. November 2016
Zmluva o výpožičke teleprezentačných zariadení
090/2016/TnUAD
0,00 € Centrum vedecko-technických informácii SR Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. November 2016
Zmluva o poskytovaní expertných podporných služieb
107/2016/TnUAD
Doplnená
0,00 € Centrum vedecko-technických informácii SR Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
17. Jún 2014
Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka
071/2014/TnUAD
0,00 € Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28. Máj 2021
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi
074/2021/TnUAD
0,00 € Centrum zdravia Humenné, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. November 2014
Rámcová dohoda na dodávku spotrebného kancelárskeho materiálu pre TnUAD
172/2014/TnUAD
31 999,00 € CG Tech-Ing. Peter Gerši Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Apríl 2015
Zmluva o spolupráci č. 1/2015/TnUAD
041/2015/TnUAD
Doplnená
0,00 € CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. Apríl 2017
Poistná zmluva číslo 8-891-010531
041/2017/TnUAD
427,50 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. Máj 2016
Darovacia zmluva č. 2016-02904D
035/2016/TnUAD
0,00 € Continental Matador Rubber, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove
19. Jún 2020
Dohoda o spolupráci
037/2020/TnUAD
0,00 € Continental Matador Rubber, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. November 2020
Zmluva o dodávke vody a o odvádzaní odpadovej vody č. 2020
086/2020/TnUAD
0,00 € Continental Matador Rubber, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. Marec 2021
Zmluva o dodávke vody a o odvádzaní odpadovej vody č. 2020-06194
026/2021/TnUAD
Doplnená
0,00 € Continental Matador Rubber, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. Apríl 2014
Zmluva o spolupráci v rámci transferu odbornosti do praxe
048/2014/TnUAD
0,00 € Continental Matador Rubber,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Marec 2017
Dohoda o spolupráci
018/2017/TnUAD
0,00 € Contitental Matador Rubber, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. Január 2016
Zmluva o praktickej výučbe
007/2016/TnUAD
Doplnená
0,00 € CPKSB, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. Jún 2017
Zmluva o dielo
067/2017/TnUAD
9 720,00 € CREA: THINK, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20. Máj 2019
Zmluva o poskytnutí služieb
107/2019/TnUAD
118,80 € CUBS plus, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne